Botoxkusin kan minska malaria på miljövänligt sätt

By on 1 juli, 2019
Foto: Anna-Karin Landin

Forskare vid Stockholms och Lunds universitet har tillsammans med forskare från University of California hittat ett nytt toxin selektivt inriktat på malariamyggor. Upptäckten kan leda till nya och miljövänliga sätt att bekämpa malaria. Forskningen presenteras i tidskriften Nature Communications.

Botox (botulinumneurotoxiner) och giftet som orsakar stelkramp tillhör samma familj och är bland de giftigaste substanser som hittills upptäckts. Tidigare har man trott att de uteslutande är giftiga för ryggradsdjur som människor, möss och fåglar. Men nu har forskare hittat ett gift som angriper malariamyggor.

– Vi har upptäckt ett nervgift, PMP1, som är selektivt inriktat mot malariamyggor. Den här toxinfamiljen har alltså ett mycket bredare värdspektrum än man tidigare trott, säger Pål Stenmark, Stockholms universitet samt Lunds universitet. Han leder forskargruppen vid Stockholms och Lunds universitet som i samarbete med Sarjeet Gills forskargrupp vid University of California har upptäckt det nya nervgiftet.

– PMP1 gör det möjligt att minska utbredningen av malaria på ett nytt och miljövänligt sätt. Eftersom de här gifterna är proteiner så lämnar de inga onaturliga rester efter sig när de bryts ned. Kanske kan vi nu också designa biologiska insektsmedel riktade specifikt mot utvalda skadeinsekter, säger Pål Stenmark.

I dag är insektsgift och myggnät behandlade med insektsmedel det huvudsakliga sättet att bekämpa spridningen av malaria, men nya metoder för att bekämpa malariamyggor måste hela tiden utvecklas eftersom myggorna med tiden blir resistenta mot alla gifter.

– Vi hittade PMP1 i bakterier från två hotade miljöer: mangroveträsk i Malaysia och regnskogsmark i Brasilien. Det visar hur viktigt det är att skydda dessa guldgruvor av biologisk mångfald, säger Pål Stenmark.

Hälsa | Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login