Bra att politikerna vill veta mer om studieförbunden

Av på 13 juli, 2020
Studieförbund, föreningar och grupper kopplade till folkbildningen bidrar till samhället inom flera områden som folkhälsa, demokrati, regional utveckling och ett hållbart samhälle.

Förra året lockade studiecirklar och annan gruppverksamhet 3.280 deltagare i Lindesbergs kommun – och kulturevenemang som arrangerades med stöd av studieförbund lockade totalt 20.910 deltagare. “Studieförbunden är viktiga för kulturlivet i Lindesberg – därför är det självklart bra att politikerna vill veta mer om studieförbunden”, säger länsbildningskonsulent Cecilia Lönn Elgstrand (Örebro läns bildningsförbund).

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun återremitterar ärendet om bidrag till studieförbunden 2020 till tillväxtförvaltningen så att de kan ta fram studieförbundens verksamhetsberättelser och ekonomisk redogörelse för föregående år.

“Det innebär att studieförbunden får vänta på de kommunala verksamhetsbidragen för 2020 – men å andra sidan är det bra att politikerna vill veta mer om vad studieförbunden gör och vilken betydelse de har i Lindesbergs kommun”, säger Cecilia Lönn Elgstrand i en kommentar.

Tidigare var det kultur- och fritidsnämnden som behandlande och beslutade om studieförbundens verksamhetsbidrag. Idag finns ingen kultur- och fritidsnämnd i Lindesbergs kommun – därför behandlas studieförbundens verksamhetsstöd av tillväxtutskottet och kommunstyrelsen som inte har samma fokus på kultur- och folkbildningsfrågor.

“Folkbildningen jobbar med samhällsutveckling i kommunen inom många olika områden förutom kultur – exempelvis sociala insatser, integration och inom kompetensförsörjning- och arbetsmarknadsområdet. Därför är det välkommet att politikerna i tillväxtutskottet vill veta mer om detta”, säger Cecilia Lönn Elgstrand.

Hoppas på mer dialog med politikerna

Samtidigt hoppas hon på mer dialog om studieförbundens villkor och möjligheter med politiker och ansvariga tjänstemän i Lindesbergs kommun.

Lindesbergs kommun har korrigerat villkoren för verksamhetsbidragen till studieförbunden som fördelar totalsumman 525.000 kronor i samråd med Örebro läns bildningsförbund. “Vi är gärna delaktiga i diskussionerna om hur vi tillsammans på bästa sätt kan stödja studieförbunden i Lindesbergs kommun”, säger Cecilia Lönn Elgstrand.

Örebro läns bildningsförbund vänder sig samtidigt till Lindesbergs kommun med en önskan om ett beslut i linje med Folkbildningsrådets rekommendation med anledning av Corona-restriktionerna: Låt stödet till studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år när det gäller såväl generella bidrag som stöd till projektverksamheter. ”Flera regioner och kommuner har redan beslutat att 2020 inte ska vara underlag för hur bidrag för ordinarie verksamhet fördelas kommande år – därför hoppas vi på ett motsvarande beslut i Lindesbergs kommun”.

“Studieförbunden viktiga för många människor”

Cecilia Lönn Elgstrand – länsbildningskonsulent på Örebro läns bildningsförbund.

Ett sådant beslut är avgörande för studieförbundens fortsatta verksamhet. ”Studieförbund, föreningar och grupper kopplade till folkbildningen är viktiga för många människor i Lindesbergs kommun. Vi bidrar till samhället inom flera områden som folkhälsa, demokrati, regional utveckling och ett hållbart samhälle”, enligt Cecilia Lönn Elgstrand.

Studieförbund med verksamheter i Lindesbergs kommun och förslag till kommunalt verksamhetsstöd för 2020 (baserat på verksamheten 2019): ABF (158.031 kr), Studiefrämjandet (109.227 kr), Vuxenskolan (92.833 kr), NBV (76.975 kr), Bilda (41.320 kr), Medborgarskolan (16.952 kr), Sensus (12.803 kr), Ibn Rushd (9.882 kr) och Kulturens (6.974 kr).

Örebro läns Bildningsförbund (ÖLBF) är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete. Till Örebro läns bildningsförbunds arena räknas tio studieförbund, sex folkhögskolor, RF Sisu, Biblioteksutveckling i Region Örebro län och Amatörteatersamverkan Örebro län. Läs mer på olbf.nu

…..

Regler och villkor för bidrag till studieförbund i Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommuns syfte med bidraget till studieförbunden är:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
  • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i kommunen,
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Kommunens stöd ska ge studieförbunden möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

Studieförbunden ska själva identifiera de målgrupper som är relevanta för verksamheten, men ska även i fortsättningen sträva efter att nå dem med kort och ofullständig utbildning eller som på andra sätt är utsatta/missgynnade.

Kommunen fastställer årligen det totala bidraget till studieförbunden. Studieförbund ska inte själva söka verksamhetsbidrag hos Lindesbergs kommun utan fördelningen av bidraget tas fram tillsammans med Örebro läns bildningsförbund.

Förutsättningar för bidrag:
Lindesbergs kommuns bidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisationer godkänts för erhållande av statsbidrag enligt förordningen för folkbildningen och fördelas av Folkbildningsrådet. Verksamhet i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram ska vara statsbidragsberättigad för att bilda underlag för kommunalt bidrag.

Bidraget fördelas mellan de studieförbund som genomfört folkbildningsverksamhet i kommunen och som hade verksamhet under föregående avslutat verksamhetsår. Bidraget ska användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som vänder sig till kommunens invånare.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in