Bra att riksdagen vill ge ersättning vid en nedstängning

Av på 8 januari, 2021
Arkivbild

Fastighetsägarna välkomnar att riksdagens socialutskott idag tydliggjort att fastighetsägare och företag som drabbas av en eventuell nedstängning ska kompenseras, om regeringen använder sig av de befogenheter som den nya tillfälliga pandemilagen ger.

Riksdagens socialutskott tydliggjorde idag i sitt beslut att de verksamheter som drabbas av en eventuell stängning ska ha rätt till ekonomisk ersättning enligt den tillfälliga pandemilag som riksdagen beslutar om imorgon. Socialutskottet har beslutat att regeringen ska återkomma med ett förslag till hur företag och fastighetsägare ska kompenseras vid ett beslut om en eventuell nedstängning.

– Om regeringen stänger ned gallerior, varuhus eller köpcentrum behöver det följas av ersättning till de som drabbas eftersom det de facto handlar om ett näringsförbud. Rätten till ersättning är grundlagsskyddad och det är därför bra att riksdagen tydligt uttalar att verksamheter som drabbas av en eventuell nedstängning ska ersättas, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Vi förstår att regeringen vill förbereda sig för att kunna vidta åtgärder om smittspridningen ökar, men en nedstängning får bara vara det sista alternativet staten tar till när andra mindre ingripande åtgärder använts och inte gett effekt, säger Anders Holmestig.

– Fastighetsföretagen har under hela coronapandemin vidtagit många åtgärder för att minska trängsel och smittspridning.  Vi kommer tillsammans med våra medlemmar fortsätta arbeta för att minska risken för trängsel i köpcentrum och gallerior, säger Anders Holmestig.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Fastighetsägarna

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in