Bra fart i byggandet, men negativa förväntningar

By on 12 september, 2022
Foto: Navet AB

Takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under årets första sex månader var god och om utvecklingen skulle fortsätta i samma hastighet i höst, skulle helårsvolymen kunna växa med 5-10 procent.

Takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under årets första sex månader var god och om utvecklingen skulle fortsätta i samma hastighet i höst, skulle helårsvolymen kunna växa med 5-10 procent.

Troligen blir resultatet mer negativt menar Jens Linderoth, analysansvarig hos affärskonsulterna Navet AB, som tar fram prognoser och analyser på bygg- och fastighetsmarknaden. Vi noterar en tydlig försiktighet i de omfattande antalet intervjuer som genomförs i samband med våra konjunkturrapporter.

Vi noterar även en inbromsning i antalet beviljade bygglov och planerade projekt för de kommande 1-2 åren. Kombinationen av stigande räntor, kraftigt höjda materialpriser, ökade energikostnader och deppigare hushåll, gör att vi väntar oss en tydlig inbromsning av byggandet i år och en mer markant nedgång nästa år.

I våra prognoser är det främst flerbostadshusbyggandet som påverkas negativt de kommande två åren, i spåren av höjda räntor och fallande bostadspriser. Näringslivets husbyggnadsinvesteringar missgynnas troligen av vikande konjunktur i kombination med stigande räntenivåer och höga energipriser. 

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Navet AB

You must be logged in to post a comment Login