Bra med insatser mot långtidsarbetslösheten, men mer behövs

Av på 8 september, 2021

Igår Tisdag 7 September 2021 presenterade regeringen förslag till förstärkningar av jobbpolitiken med åtta miljarder kronor, i detta ingår att Arbetsförmedlingen tillförs 502 miljoner kronor 2022.

– Det största problemet på svensk arbetsmarknad är den växande långtidsarbetslösheten. Regeringens förslag är visserligen bra, men det behövs mer, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en kommentar till regeringens förslag att förstärka jobbpolitiken.

Hon fortsätter med att påpeka att många frågetecken beträffande Arbetsförmedlingens framtida uppdrag kvarstår.

– Om långtidsarbetslösheten ska kunna bekämpas måste regeringen snarast återkomma med besked i ett antal frågor. Viktigast av allt är att staten måste ta ett nationellt ansvar för en väl fungerande arbetsmarknad i hela Sverige. Arbetssökande har rätt till samma stöd oavsett var i landet man bor. Företag som växer måste få hjälp att hitta kompetens. Det är ett ansvar som inte kan delegeras till vare sig enskilda kommuner eller enskilda näringsidkare. En expansiv svensk ekonomi kräver en väl fungerande arbetsmarknad, avslutar hon.

– Alla tillskott till förmedlingen och förvaltningsanslaget är bra. Dock måste myndighetsledningen se till att resurserna fördelas så att de också stöder personer som har behov av lokalt stöd och fysiska besök,säger Åsa Johansson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. 

ST inom Arbetsförmedlingen är den största fackliga organisationen inom myndigheten. Ungefär 7 000 av myndighetens anställa är medlemmar i Fackförbundet ST.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa ST

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in