Bra med nationell styrning och ökad medicinsk kompetens i äldreomsorgen

Av på 29 december, 2020
Arkivbild

Regeringen går vidare med planerna på en särskild äldreomsorgslag. Tisdag 22 December 2020 gavs direktiv till utredaren, som ska ge förslag på en helt ny äldreomsorgslagstiftning. Detta går helt i linje med vad Pensionärernas Riksorganisation, PRO, länge har krävt.

PRO önskar att äldreomsorgen fortsätter att stå mycket högt upp på den politiska dagordningen, och att vi äldre involveras i arbetet för att skapa en god äldreomsorg med hög kvalitet, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

Uppdraget går till Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, som senast 2022 ska presentera utredningens förslag. På en presskonferens i eftermiddags sa statsminister Stefan Löfven att Sverige misslyckats med att skydda de äldre, och att äldreomsorgen är underfinansierad.

– PRO instämmer i att mer pengar behövs. Vi äldre förtjänar en omsorg av hög kvalitet. Något annat är otänkbart i en välfärdsstat som Sverige. Resurser måste tillföras och personalens arbetsvillkor måste förbättras, säger Christina Tallberg.

Utredaren ska också undersöka hur den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen kan stärkas och finnas tillgänglig dygnet runt. Regeringen vill ta fram en nationell omsorgsplan, och jämför med skolornas läroplan.

– Vi vill ha en tydligare styrning, så att omsorgen blir mer lika över hela landet. Alla oavsett var man bor ska ha en bra äldreomsorg. Om äldreomsorgen hade drabbats lindrigare under pandemin med en äldreomsorgslag redan på plats går bara att spekulera i – men situationen hade knappats varit sämre, avslutar Christina Tallberg.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa PRO – Pensionärernas Riksorganisation

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in