Bra med skyndsam hantering av pandemilag

Av på 30 december, 2020
Arkivbild

Regeringen meddelade under måndagen att de beslutat att gå vidare med förslag på en tillfällig pandemilag för covid-19, det är positiva besked som ger hopp om flexibilitet vad gäller träning och minskad trubbig tillämpning.

– Det är positivt att regeringen så skyndsamt beslutat om förslag till pandemilag och att de ser vikten av att barns rätt till fritidsaktiviteter ska tillmätas vikt i frågan om vad som ska begränsas och inte. Det är också positivt att regeringen ser vikten av en större flexibilitet vad gäller träning och mer träffsäkra lagar för idrott med publik och tävlingar samt lopp på väg, snö, i skog och i vatten där ytorna ofta är mycket stora, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet vill återigen trycka på vikten av att arbetet med föreskrifter och handläggning skett parallellt av berörda myndigheter för att inte riskera otydlighet kring hur den ska tillämpas från den 10 januari.

– Alla regelverk och administrativa rutiner behöver vara på plats samtidigt som lagen träder i kraft så att den också kan användas omgående och på ett likvärdigt sätt. Det är särskilt viktigt för att undvika att begränsa föreningsidrott i onödan, säger Björn Eriksson.

I första hand är syftet med lagen att kunna vidta åtgärder som hindrar smittspridning, utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras smittsäkert. Regeringen föreslår även att länsstyrelserna ska få tillsynsansvar. Lagen föreslås träda i kraft den 10 januari 2021 och gälla till sista september 2021.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Riksidrottsförbundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in