Bra råvaror och svenskproducerad mat viktigast för kvinnor

By on 29 maj, 2023
Bild: Aller Media

Att äta handlar inte bara om att bli mätt, maten vi äter är starkt förknippad med identitet, status och kultur. Det visar Aller Medias senaste She Report, som belyser kvinnors värderingar, tankar och känslor om mat.

Den andra delrapporten i årets She Report, Mat som identitetsmarkör, visar att matintresset är starkt och förenar Sveriges kvinnor oavsett ålder. Nästan alla kvinnor uppger att de är intresserade av mat. Samtidigt tycker 1 av 5 kvinnor att mat är en stress i vardagen.

Undersökningen visar att flera preferenser och prioriteringar skiljer sig åt beroende på ålder. Yngre kvinnor vill ha snabb och enkel tillagning i vardagen, medan äldre kvinnor lägger större vikt vid att maten är hälsosam, varierad och i säsong. Yngre kvinnor tycker även i väsentligt högre grad än äldre det är viktigt att äta proteinrikt. Äldre kvinnor prioriterar i högre grad yngre mat som är fri från palmolja och sockerersättningar.

En stark gemensam siffra för kvinnor i alla åldrar är att maten ska vara gjord på bra råvaror och vara svenskproducerad. Det finns också betydande skillnader mellan generationerna när det gäller matvanor och inspiration.

– Yngre kvinnor lagar oftare mat från andra kulturer än den svenska, tar inspiration från TikTok och handlar oftare mat på nätet. Att inspirationskällorna skiljer sig så mycket mellan åldrarna är spännande, säger Jennie Knutsson, kommunikationschef Aller Media.

En tyngre sida av rapporten visar att kvinnors förhållande till mat inte kan ses helt fristående från frågor om utseende och kroppsideal. 1 av 4 unga kvinnor känner press att äta hälsosamt och 34 procent av kvinnor mellan 18-29 år har personliga erfarenheter av ätstörningar i någon form. Motsvarande siffra för äldre kvinnor mellan 60-75 år är endast 6 procent.

Klimatet påverkar också kvinnors matval. Rapporten visar att kvinnor efterfrågar svenska och närproducerade råvaror och vill undvika produkter med palmolja.

– She Report visar att en ökad miljömedvetenhet präglar valet av det man vill köpa i matbutiken. Vi hoppas att rapporten kan hjälpa samhällsaktörer och företag att bättre förstå vad som motiverar och spelar roll för kvinnor idag, för att bättre tillgodose behov och önskemål samtidigt som de kan forma framtidens matkultur, säger Jennie Knutsson.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Aller Media
Om rapporten
She Report är en årlig undersökning av Aller Media och undersöker hur Sveriges kvinnor agerar, tänker och känner i olika aktuella frågor. Årets rapport är den åttonde i ordningen och undersöker fyra olika områden utifrån det övergripande temat hälsa och välmående.
Den andra delrapporten, Mat som identitetsmarkör, finns nu att ta del av i sin helhet på aller.se/shereport.
Rapporten har tagits fram av Aller Media i samarbete med insiktsbyrån Grasp Insights.

You must be logged in to post a comment Login