Bråckcentrum bildas vid Karlskoga lasarett

By on 25 juli, 2017
Vi vill erbjuda våra patienter den bästa vården. Därför centralisear vi våra kompetenser, säger Stefan Eldholm, läkarchef och Amie Dahl, mottagningschef vid nybildade Bråckcentum i Karlskoga.

All bråckkirurgi inom Region Örebro län kommer att koncentreras till Karlskoga lasarett, det är ett led i att den kirurgiska kliniken i länet vill centrera vård till det sjukhus som erbjuder bästa möjliga kvalitet och tillgänglighet.

– Under 2016 utfördes 650 bråckoperationer i länet. Men från och med nästa år räknar vi att utföra nästan 1000 operationer per år, säger Stefan Eldholm som är läkarchef vid det nybildade Bråckcentrum. I Karlskoga kommer man att operera bråck i bland annat ljumske och mindre ärrbråck på vuxna personer. Barn kommer fortfarande att opereras i Örebro.

Vid de flesta operationer utförs ett ingrepp och patienten får åka hem samma dag, men om det finns risk för komplikationer kan patienten behövas ligga kvar under natten.

– Det kanske kan upplevas jobbigt att behöva opereras på ett av våra sjukhus några mil längre bort från hemorten. Men om man får välja på att bli opererad där man gör fem bråckoperationer per år eller ett sjukhus som gör 1000 per år, så tror jag att alla föredrar att opereras av rutinerade och erfarna kirurger även om det betyder en längre resväg. Många operationer driver fram hög kvalitet helt enkelt. Vi vill erbjuda våra patienter den bästa vården vilket innebär att vi behöver centrera kompetenserna för att få ut mesta möjliga av våra resurser.

Ett bråck kan uppstå på flera ställen i kroppen. Det är ett tillstånd när delar från kroppens inre tränger ut genom en defekt i kroppens vävnader eller en naturlig öppning. Man känner inte till den direkta orsaken till varför bråck uppstår men en viss ärftlig defekt i bindvävnaderna tros ligga bakom.

Hälsa | Karlskoga
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login