Brandfarlig USB-laddare återkallas från konsument

Av på 15 november, 2013

Elsäkerhetsverket har beslutat att importören Q.Telecom AB ska återkalla sålda USB-laddare från konsumenter. USB-laddaren är farlig och har allvarliga brister gällande elsäkerhet.

Bristerna som upptäckts vid provning utgör sammantaget risk för både elchock och brand. Laddarens hölje uppfyller inte kravet för tålighet gentemot brand vilket gör att vid ett överslag kan USB-laddaren börja brinna.

Fler farliga brister
När produkten spänning provades visade det sig att isolationsavståndet är för klent tilltaget vilket innebär stor risk för strömgenomgång och elchock. Stickproppsdelen uppfyller inte kraven utan är felaktigt utformat och stiften sitter inte fast ordentligt utan kan roteras. Produkten saknar också EG-försäkran och uppgifter om både tillverkare, typbeteckning och CE-märkning.

Äger du den här produkten?
Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Importören Q.Telecom AB är ålagd att varningsinformera.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in