Bred opinion i Lindesberg mot rivning av Michelsonska huset

By on 3 februari, 2023
Thomas Klockars och Göran Gustafsson tar emot protestlistor från Göran Karlsson (ordförande för Lindesbergs Hembygdsförening).
Bild: LindeKultur

Lindesbergs Hembygdsförening har uppvaktat Lindesbergs kommuns politiska ledning med anledning av en eventuell rivning av Michelsonska huset vilket föreningen motsätter sig, samtidigt överlämnades protestlistor med sammanlagt 634 namn.

Hembygdsföreningen, som representerades av Göran Karlsson och Eva Dahl, fick träffa kommunalrådet Thomas Klockars (M) samt bygg- och miljönämndens ordförande Göran Gustafsson (M) för att informera om motståndet i staden mot en rivning av Michelsonska huset (eller Folkes Foto som huset ofta kallas).

– Om ett par månader ska bygg- och miljönämnden ta ställning till en ansökan om rivningslov. Därför var det viktigt att föreningen fick träffa politikerna så de blir medvetna om Michelsonska husets unika värden och dess betydelse för stadsbilden i Lindesberg. Vi fick förstås inga omedelbara besked i frågan, men vi har i alla fall fått klargöra att det finns en bred opinion i Lindesberg mot en rivning, säger Göran Karlsson.

….

Höga lagstadgade krav för att få riva Michelsonska huset i Lindesberg

24 november 2022: Länsstyrelsen i Örebro län och Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens stadsarkitekt motsätter sig en rivning av Michelsonska huset i Lindesberg. Om fastighetsägaren ändå beviljas rivningslov ställs höga lagstadgade krav på åtgärder. Det framgår av yttranden på en ansökan om rivningslov för fastigheten som remitterats för synpunkter. Läs mer på lindekultur.se >>

Lindesbergs Hembygdsförening: Kulturhus i Lindesberg förfaller!

4 oktober 2022: ”En av Lindesbergs mest värdefulla kulturbyggnader – Michelsonska huset – vanvårdas sedan flera år tillbaka. Förfallet har gått så långt att rappning och tegelstenar faller ner på trottoaren. Ännu har ingen förbipasserande skadats, men det är väl bara en tidsfråga”, skriver Lindesbergs Hembygdsförening i en debattartikel.

Lindesbergs Hembygdsförening: Bevara Michelsonska huset (Folkes Foto)

5 maj 2022: Michelsonska huset i centrala Lindesberg – eller Folkes Foto som byggnaden också brukar kallas – har ett omistligt kulturhistoriskt värde och får absolut inte rivas. Det förklarar styrelsen för Lindesbergs Hembygdsförening som motsätter sig att det byggs ett affärs- och bostadshus i hörnet av Kristinavägen och Smedjegatan.

Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login