Brist i handläggningsstöd bakom anmälan till Datainspektionen

By on 18 oktober, 2019
Arkivbild.

Lantmäteriet har konstaterat att det finns sårbarhet i det handläggningsstöd som används idag inom förrättningsverksamheten. Därför har vi gjort en anmälan till Datainspektionen.

Sårbarheten består i att handläggare har möjlig åtkomst till information i handläggningsstödet utöver de ärenden de arbetar med.

Handläggningsstödet används av Lantmäteriet samt av de 39 kommunala lantmäterimyndigheterna. Det är Lantmäteriet som är ansvarig för handläggningsstödet. Sårbarheten uppmärksammades i samband med Lantmäteriets arbete med hur GDPR tillämpas.

Allmänna och offentliga uppgifter
– Risken för att information felaktigt har spridits utanför myndigheterna bedömer vi som liten. De som använder stödet handlägger tilldelade ärenden och saknar anledning att gå in i andras. Men det faktum att det finns en risk ser vi väldigt allvarligt på, säger Tove Elvelid som är chef för Fastighetsbildningen på Lantmäteriet.

Majoriteten av de uppgifter som finns i handläggningsstödet ingår i handlingar i förrättningsärenden. I huvudsak är uppgifterna allmänna och offentliga enligt offentlighetsprincipen. Skyddade personuppgifter förs inte in i handläggningsstödet.

Jobbar för att lösa problemet
– Direkt när sårbarheten uppdagades tillsattes en arbetsgrupp som nu jobbar för att lösa problemet och vi har kraftsamlat resurser, fortsätter Tove Elvelid

All mark i Sverige är indelad i fastigheter, dessa kan vara bebyggda eller obebyggda. En förrättning genomförs när någon ansöker om att göra en förändring av sin fastighet och det är då som handläggningsstödet används.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Lantmäteriet

You must be logged in to post a comment Login