Brist på kompetens hämmar forskning

By on 5 oktober, 2020

Merparten av forskningsintensiva företag inom industrin värderar spetskompetens högt. Men de uppger också att tillgången på detta är för låg i dag i Sverige, att högskolorna har svårt för att svara upp emot denna efterfrågan. Gapet har dessutom ökat det senaste året. Det visar FoU-barometern för 2020.

FoU-barometern är ett viktigt diskussionsunderlag inom svensk forsknings- och näringspolitik. Naturvetarna anser att det är oroande att samma tendenser som framkom i förra årets studie har förstärkts i barometern 2020.

Att tvingas konstatera att regeringen ännu inte initierat en dialog med arbetsmarknadens parter för att ta fram en kompetensstrategi är därför såväl oroande som frustrerande, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör för Naturvetarna.

Årets undersökning bekräftar återigen att brist på kompetens hämmar industrins forskning. Diskrepansen mellan hur viktigt man anser att kompetenstillgången är för lokalisering av FoU-investeringar, samt hur man rankar Sverige i samma kategori har dessutom ökat. På en femgradig skala får relevansen av kompetenstillgång 4,8 i betyg medan betyget för Sverige i samma kategori landar på 3,6.

– Att merparten av FoU-intensiva företag i Sverige ser att brist på kompetens hämmar forskningen är inte ok. De återkommande synpunkterna i studien om att högskolan har svårt att ställa om till nya områden som AI, samt inte främjar spets inom utbildning och forskning är något som måste tas på största allvar.

Undersökningen visar också att FoU-klimatet har försämrats under coronapandemin. I år svarar 69 procent att FoU-klimatet är bra eller mycket bra medan motsvarande siffra för ett år sedan var 83 procent.

– FoU samt att ställa om vårt samhälle och ekonomi inom AI och annan spetsforskning är en möjlighet att ta sig ur den ekonomiska krisen. FoU-barometern 2020 visar tydligt att regeringen måste göra mer för att främja denna utveckling.

FoU-barometern är en årlig undersökning som genomförs av IVA för att kartlägga investeringsklimatet i Sverige. Naturvetarna, som en av finansiärerna, ser barometern som en viktig indikator på forskningsklimatet i landet.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Na Naturvetarna

You must be logged in to post a comment Login