Brist på mödrahälsovård drabbar Kongos kvinnor hårt: Nu lanseras Panzirapporten.

Av på 4 mars, 2013

Gravida Theresa, 15 år, bars på en stol till närmsta klinik efter två dagars värkarbete hemma. Färden tog en hel dag och följden av bristfällig vård blev fem års lidande. Urinen gick inte att kontrollera. Nu lanseras Panzirapporten, med fokus på mödrahälsovård och problemet med fistlar i DR Kongo.

Miljontals kvinnor och barn dör eller får svåra skador varje år på grund av bristande mödrahälsovård.

I Afrika saknar hälften av alla kvinnor tillgång till kvalificerad personal i samband med förlossning.

Av FN:s åtta millenniemål för att halvera världens fattigdom är det femte – att förbättra mödrahälsan och minska mödradödligheten – längst ifrån att nås.

Den 11 mars inbjuder PMU (Pingstmissionens utvecklingssamarbete) till lanseringen av Panzisjukhusets rapport, som belyser problemet med fistlar i DR Kongo.

– Hälsa borde vara en självklarhet för alla mödrar, inte bara för de som har råd med vård, säger Denis Mukwege, chefsläkare vid Panzisjukhuset i Bukavu, DR Kongo. Jag hoppas att Panzirapporten ska skapa insikt om vårt arbete och uppmuntra till engagemang så att varje mor och barn får den vård de behöver.

Läsaren får bland annat möta Theresa, 15 år. Utan pengar och med lång väg till närmsta klinik, såg hon inget annat val än att föda sitt första barn hemma. Efter två dagars värkarbete blev hon buren på en stol vårdcentralen – en lång och plågsam färd. Komplikationerna och otillräcklig kompetens hos personalen resulterade i en fistel. Väggen mellan urinblåsan och vagina hade skadats så att urinen inte gick att kontrollera. Följden blev fem års lidande, skam och utanförskap, innan Theresa fick vård vid Panzisjukhuset.

I Panzirapporten beskrivs både hur fistlar kan förebyggas och behandlas.

– Det är viktigt att givarsamfundet förstår vikten av att stödja kompetenta aktörer inom fistelkirurgi. Med felaktigt utförda ingrepp kan skadorna förvärras och blir kroniska, säger Maria Bard, Kongoexpert, PMU.

Seminariet, som hålls i hörsalen hos Sida klockan 9.00-11.00, inleds av Torbjörn Pettersson, Chef för Sidas konfliktavdelning. Ett panelsamtal hålls kring frågor som mödrahälsovård och utveckling, kvinnors roll i DRK, den kongolesiska statens förhållande till frågan samt konfliktens inverkan på situationen. I panelen ingår: Grace Rehema Muhima, Läkare Panzisjukhuset DR Kongo, Anders Nordström, Hälsoambassadör, UD, Sverige, Marie Berg, Barnmorska och professor i vårdvetenskap, Göteborgs Universitet och Maria Bard, PMU.

Panzirapporten finansieras av PMU och ECHO, (European Commission, Humanitarian Aid and Civil Protection) inom ramen för ett projekt för kvinnor som överlevt sexuellt våld eller fått komplikationer på grund av bristande mödrahälsovård.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in