Bristande information skapar missnöje

By on 17 september, 2022
Arkivbild

Bristande information skapar missnöje bland bostadsrättsägare. Som bostadsrättsförening är det viktigt att kommunicera med sina medlemmar, särskilt i en tid då oron för ekonomin och höjda avgifter ökar.

Trots det uppger många bostadsrättsägare att styrelsen ger otillräcklig information om föreningens arbete, det visar statistik från SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

I Sveriges Bostadsrättsrapport 2022 uppger drygt 20 procent av landets bostadsrättsägare att dålig och otillräcklig information om styrelsens arbete är det de uppskattar minst med sin bostadsrättsförening. I en tid av ränteökningar som skapar oro kan kontinuerlig kommunikation bidra till att medlemmarna känner sig tryggare. Ett sätt att förhindra missnöje och oro är därför att hålla medlemmar informerade om föreningens ekonomi. Trygghet är också det som landets bostadsrättsägare värdesätter mest i sin förening, vilket majoriteten av bostadsrättsägarna uppger.

– Just nu bör bostadsrättsföreningar prioritera kommunikationen med sina medlemmar, i synnerhet när det gäller ekonomin. Det är många bostadsrättsägare som känner oro för hur avgiften kan komma att påverkas framöver. Genom tydlig information om vad som händer kan man dock öka tryggheten bland medlemmarna. Om de boende hålls informerade är chansen dessutom större att fler får upp ögonen för styrelsens arbete och själva vill engagera sig, säger Fredric Gustafsson, Chief Digital Officer på SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum AB.

När det kommer till vad bostadsrättsägare önskar se mer av i sin förening är det just engagemang bland de boende som toppar listan. Det uppger 34 procent, medan 31 procent vill se mer hållbara investeringar och 24 procent en ökad satsning på digitalisering. Men det finns även mycket som bostadsrättsägare uppskattar med sina föreningar. Förutom trygghet värdesätts tillgång till förrådsutrymmen och bra parkeringsmöjligheter högt av landets bostadsrättsägare.

…………………………..

Vilka saker värdesätter du mest hos din nuvarande bostadsrättsförening? 

  Totalt
Trygghet 51%
Tillgång till förrådsutrymme 41%
Tillgång till garage/bra parkeringsmöjligheter 39%
Ordning och reda i gemensamma utrymmen 38%
Bra information om styrelsens arbete till föreningens medlemmar 34%
Välskötta trädgårdar 29%
En god ekonomi genom uthyrning av lokaler 24%
Möjligheten att delta på årsstämman digitalt 12%
Vet ej 10%
Annat 6%

….

Vilka saker uppskattar du minst hos din nuvarande bostadsrättsförening?

  Totalt
För dålig information om styrelsens arbete till föreningens medlemmar 21%
För lite investerat i den digitala utvecklingen 16%
Att det inte finns möjlighet att delta på årsstämman digitalt 13%
För dålig representation bland åldrar 13%
För dålig representation bland olika etniciteter 8%
För dålig representation bland kön 6%
Vet ej 44%
Annat 11%

….

Vad önskar du mer av i din bostadsrättsförening framöver?

  Totalt
Ökat engagemang bland de boende i bostadsrättsföreningen 34%
Hållbara investeringar 31%
Ökad satsning på digitalisering av bostadsrättsföreningen 24%
Ökad satsning på tryggheten genom exempelvis kameror 23%
Ökad satsning på gemensamma utrymmen 21%
Vet ej 20%
Annat 8%

Sverige
Örebronyheter

Källa SBC – Sveriges Bostadsrättscentrum
Läs hela rapporten här: https://www.sbc.se/bostadsrattsrapporten/

You must be logged in to post a comment Login