Bristande konkurrens ger omotiverat höga priser på mat

By on 25 juni, 2024
Arkivbild

Det råder i flera avseenden bristande konkurrens i livsmedelskedjan, det konstaterar Konkurrensverket i en genomlysning av branschen. För konsumenterna innebär det att de betalar mer för många livsmedel än vad de skulle behöva göra.

Följden blir också att pengarna inte alltid hamnar där de behövs för att gynna nyetableringar, investeringar och ökad produktion. Nu ökar Konkurrensverket sin tillsyn av branschen. Det framgår av rapporten Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen 2023–2024.

– Vår genomlysning av livsmedelsbranschen visar att konsumenterna har fått betala mer för många livsmedel än vad som är motiverat av de ökade priserna på insatsvaror i livsmedelsproduktionen. Priserna på vissa varor har alltså ökat mer än vad som kan motiveras av de ökade kostnaderna i produktionsledet. En sådan situation hade inte uppstått med väl fungerande konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Den övergripande slutsatsen av genomlysningen är att det i flera avseenden finns brister i konkurrensen i livsmedelskedjan. Bristerna kan bland annat förklaras av den höga marknadskoncentrationen inom dagligvaruhandeln, men också i flera sektorer i förädlingsindustrin. Koncentrationen har dessutom ökat över tid, enligt Konkurrensverket.

Konkurrensen hämmas av bristen på tillgång på butikslägen. Här ser Konkurrensverket att kommunernas planläggning och dagligvaruaktörernas bruk av olika former av avtalsvillkor bidrar till att begränsa möjligheterna för aktörer som vill etablera sig på marknaden, eller expandera sin verksamhet. Låsningar och obalanser genom avtal och olika handelsbruk leder också till bristande konkurrens.

– Vår tillsyn är vårt viktigaste verktyg för att motverka allvarliga konkurrensproblem och indikationer som vi har fått under arbetet med genomlysningen har lett till att vi har inlett flera tillsynsutredningar, och fler kommer, säger Rikard Jermsten.  

Genomlysningen har dessutom visat på behovet av regeländringar i form av ett nytt bredare konkurrensverktyg för att komma tillrätta med specifika konkurrensproblem på marknaden, och justerade förvärvsregler för att kunna värna konkurrensen i hela Sverige.

Konkurrensverket framhåller också att kommunerna och dagligvaruhandeln bör agera på ett sätt som sänker etableringshindren på marknaden. Det skulle öka möjligheten för fler aktörer att etablera butiker och minska den höga koncentrationen.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Konkurrensverket

You must be logged in to post a comment Login