Brister i var femte lastbil som kontrollerades under trafikveckan

Av på 25 oktober, 2020

Resultatet av den nationella trafikveckan med fokus på yrkestrafik visar att var femte lastbil som kontrollerats hade brister.

Yrkestrafiken var i fokus under den nationella trafikveckan den 12-18 oktober. Syftet med veckan är att upptäcka bristfälliga fordon och förare som bryter mot gällande regler. Kör- och vilotider, lastbilarnas skick och vikt samt lastsäkring hör till det som granskades vid kontroller i polisregionerna.

Summeringen av trafikveckan visar att av de 1614 lastbilar som kontrollerades hade 345 fordon brister. Antal överträdelser av kör- och vilotider var 315 och antalet fordon med överlast var 75. Totalt meddelades elva stycken körförbud.

Extra fokus på tillstånd
Extra insatser gjordes för att kontrollera tillstånd och upptäcka olaga cabotage, alltså illegala inrikestransporter av transportföretag stationerade i ett annat EU-land. Polismyndigheten har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område.

– Våra insatser ger resultat. Från januari fram till den 30 september i år har drygt 190 ärenden om olaga cabotage rapporterats till Transportstyrelsen för slutlig handläggning och under trafikveckan rapporterade vi ytterligare 27 fall, säger Erling Andersson.

Trafikveckan med fokus på yrkestrafik är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat hastighet, nykterhet och brott på väg. Syftet med trafiksäkerhetsarbetet är att bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken, i enlighet med nollvisionen.

Trafikveckan i siffror

  • Antal kontrollerade fordon under vecka 42: 1 614 varav 1 005 utländska
  • Antal fordon med tekniska brister: 345 och totalt meddelades 11 körförbud
  • Antal överträdelser av kör- och vilotider: 315
  • Antal fordon med överlast var 75

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Polisen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in