Bristfälligt underlag om hästars påverkan på övergödning

Av på 31 augusti, 2020

Svenska Ridsportförbundet lämnade på måndagen sitt svar på betänkandet Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10).

Svenska Ridsportförbundet ställer sig positivt till insatser med syfte att ge en ökad status till hästgödsel och ökad återföring av denna till kretsloppet. För att uppnå det behövs inte någon ny lagstiftning eller fler föreskrifter.

I sitt svar efterlyser förbundet mer omfattande och faktabaserade underlag i det fortsatta arbetet, och om eventuell ytterligare utredning ska göras.

Överhuvudtaget präglas utredningen av oförståelse för hur stor hästnäringen är och hur många hästhållare som har hästen både som sin bäste vän, men framför allt för sin försörjning.

Det finns en ridskola i stort sett i varje kommun, våra tävlingsryttare är ytterligt måna om sina hästar och skulle aldrig låta dem gå i hagar med gödsel runt hovarna, trav- och galopptränare är likaså rädda om sina hästar, och hästen används bland annat inom skogsbruk, i turismen och för rehabilitering. Hästhållare landet runt har både sina hästars och markers bästa för ögonen. Det är en fråga om överlevnad.

Hästnäringen och ridsporten är mycket mer än en fritidssysselsättning för enskilda ryttare. Hästar används också i en omfattande utbildnings- och tävlingsverksamhet, och också alltmer inom vård, terapi och i integrationsprojekt i samhället.

I Svenska Ridsportförbundets svar på betänkandet understryks också de speciella förhållandena för ridskolan och för de ridskolor som ligger tätortsnära.

– För oss är det av största vikt att både våra ridskolor, och alla de anläggningar som finns inom hästnäringen, kan fortsätta sin verksamhet, både på ett miljövänligt sätt, men också på ett för barn och unga lätt tillgängligt sätt, säger Annika Tjernström, generalsekreterare på Svenska Ridsportförbundet.

Svenska Ridsportförbundet ser gärna ett större utbyte och samarbete mellan kommuner och ridanläggningar i miljöfrågorna.

Informationen finns och ett utökat informationsflöde är att föredra framför lagstiftning och föreskrifter. Ingen vill vara en miljöbov.

I utredningen Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10) förekommer enligt Svenska Ridsportförbundets uppfattning gammal statistik, generella, och i vissa fall overifierade uppgifter, och utredningar med begränsat underlag. Kort sagt är underlaget för slutsatserna minst sagt bristfälligt.

Svenska Ridsportförbundets svar till Miljödepartementet samt en längre text finns på ridsport.se och i Häst&Ryttare, förbundets medlemstidning.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in