Brott mot företag och polisens lokala frånvaro

By on 11 april, 2023
Bild: Tryggare Sverige

Brott mot företag och polisens lokala frånvaro, ny rapport om polistätheten i Sverige.

En central fråga ur ett företagarperspektiv är att det finns en lokalt närvarande polis som arbetar långsiktigt och fredat med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet i hela Sverige.

En ny rapport som Stiftelsen Tryggare Sverige har skrivit på uppdrag av Företagarna visar emellertid att polisens lokala närvaro generellt sett är låg, vilket är särskilt problematiskt för företagare ur ett lands- och glesbygdsperspektiv.

De senaste åren har skarp kritik riktats mot polisens brottsutredningsverksamhet och brottsförebyggande arbete, detta gäller inte minst polisens hantering av så kallade mängdbrott/livskvalitetsbrott som utgör 80 procent av alla brott som anmäls till Polismyndigheten.

En del av problemen beror på att det på många platser i landet saknas en lokalt närvarande och förankrad polis som arbetar långsiktigt och fredat med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet.

– Resultaten från denna rapport visar att endast 22 av 94 lokalpolisområden uppfyller de grundläggande kraven på minst en områdespolis per 5 000 invånare. Tillsammans med en låg anmälningsbenägenhet och bristande brottsstatistik är detta särskilt problematiskt för landets företagare, säger statsvetaren och näringslivsexperten Jacob Ämtvall (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Rapportens unika data om polistäthet har kompletterats med en enkätundersökning där 1 300 företagare besvarat frågor om sina kontakter med polisen.

Summan av resultaten från denna rapport syftar till att skapa en grund för det arbete som sker runt om i landet, där en del är att bygga ut Polismyndigheten och skapa en mer lokalt förankrad polis, tillsammans med den nya lagstiftning som från och med den 1 juli 2023 ger samtliga kommuner en skyldighet att arbeta brottsförebyggande.

– Informationen vi lyfter i rapporten är unik och lämnar inget utrymme att tveka. Nu krävs handling och vi får här en viktig inblick i vilka utmaningar Sverige och svensk polis har framför sig. Näringslivet och företagen står och stampar för att vi ska kunna möta dessa hot gemensamt, säger näringspolitiska experten Pontus Lindström (Företagarna).

Sverige
Örebronyheter

Källa: Tryggare Sverige

You must be logged in to post a comment Login