Brottsförebyggande EMBRACE tar steget från universitetet till marknaden

Av på 2 maj, 2019

Det brottsförebyggande systemet EMBRACE har sitt ursprung i forskningen på Örebro universitet. Nu har man tagit steget ut på marknaden. Idag används systemet i fem kommuner. EMBRACE hjälper kommunerna att i samarbete med polisen och bostadsföretag få bättre överblick så att de systematiskt kan kunna sätta in resurser där de gör störst nytta. Ytterligare ett 20-tal kommuner vill sätta igång med systemet så snart budgetar och interna anpassningar är på plats.

EMBRACE har sitt ursprung inom kriminologiforskningen på Örebro universitet. Henrik Andershed, professor i kriminologi, skapade med stöd från BRÅ och i samarbete med Örebro Kommun, Polisen och Örebrobostäder, metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Gruppen insåg snart att ett digitalt verktyg skulle ge dem bättre överblick än de Excel-listor de skickade mellan sig. Detta blev starten till IT-tjänsten EMBRACE och företaget Embrace safety AB.

Anton Fahlgren, tidigare student och adjunkt inom kriminologi vid Örebro universitetet, arbetar med att bearbeta nya kunder och för att guida de redan befintliga.

– Vi får ett enormt gott gensvar när vi träffar de som ansvar för brottsförebyggande arbete ute i kommunerna. Jag skulle nog säga att de flesta snabbt inser nyttan med EMBRACE och vill ha systemet.

Med hjälp av systemet kan brottsförebyggare enklare samla in och analysera information om brott och annat som skapar otrygghet. Slutresultatet blir möjlighet till skarpare analyser, bättre prioriteringar och i slutänden färre brott och ökad trygghet.

– Vi är ensamma på marknaden om att kunna skapa överblick via heatmaps, göra olika analyser samt att få detaljkunskap via gatuvyer, och dessutom kunna följa upp effekter av insatser, berättar Anton.

Processen från att kommunerna uttalar att de vill ha EMBRACE till att de faktiskt blir kunder, brukar handla om några månader. Dels handlar det om att få budgetar på plats, men ofta krävs också en del anpassningar i kommunernas arbetssätt för att de ska kunna få full utväxling av systemet.

– På senare tid har vi tonat ner kravet på att kommunerna ska samarbeta mellan flera organisationer, berättar Anton. Även om detta ännu inte finns på plats, kan de ändå ha stor nytta av systemet. Samverkan med exempelvis fastighetsbolag kan komma i nästa steg.

Via Inkubera får Anton coachning för att kunna arbeta mer metodiskt och professionellt med kundbearbetningen. EMBRACE ligger nu i startgroparna för att öka säljtrycket.

– Efter sommaren hoppas vi att vi har en ny heltidsanställd säljare på plats. Vi jobbar faktiskt just nu med att försöka hitta rätt person. Det stora intresse vi möter från marknaden gör att vi är redo att ta nästa steg i vår expansion, säger Anton.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in