Brottsutvecklingen i Örebro under 2013

By on 14 augusti, 2013

Örebro brottsförebyggande råd konstaterar att antalet anmälda brott i polisområdet Örebro är något fler under årets sju första månader än motsvarande period förra året. Antalet brott är dock färre än riksgenomsnittet för samma period.

Färre hot- och våldsbrott
Totalt under året har 10 715 brott anmälts till polisen vilket är 120 fler än motsvarande period förra året.
– Vi ser en positiv utveckling där det har anmälts 135 färre våldsbrott än under samma period förra året. Även hot-, kränknings- och frihetsbrotten har minskat med 292, säger Sören Svensson, Örebro kommuns representant i Örebro brottsförebyggande råd.

Fler stölder och narkotikabrott
Antalet stöldbrott och narkotikabrott har ökat och är högre än riksgenomsnittet. Av 4 642 anmälda stöldbrott är 1 199 är cykelstölder. Örebropolisens framgångsrika arbete mot narkotika har lett till att 1 158 anmälningar om narkotikabrott upprättats.

– För att nå framgång i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten behöver vi hjälpas åt. Som privatperson kan man till exempel förebygga stöldbrott genom att förvara värdesaker på ett tryggt och säkert sätt, säger Sören Svensson.

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login