Butiksstölderna har ökat kraftigt enligt ny rapport

Av på 28 april, 2017

Enligt en ny undersökning som HUI Research utfört på uppdrag av Svensk Handel har stöldbrotten i butik ökat med 30 procent sedan 2013, då stals det för 4,6 miljarder per år medan den siffran nu är uppe i 6 miljarder.

Ökningen i antalet stölder är förfärande när man samtidigt ser att anmälningarna till polis har stått stilla under samma period. Tyvärr är det så att butikerna ofta inte anmäler för att de vet att det inte leder till någon form av konsekvens för den som begår brottet, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Rapporten bygger på en undersökning utförd under mars-april 2017 där handlare intervjuats om situationen under 2016. De absolut flesta av stölderna utförs av kriminella som systematiskt stjäl från landets handlare. Det har tvingat handlarna att öka sina investeringar i butikens säkerhet, i genomsnitt lägger varje butik 191 000 kronor enbart på väktare och ordningsvakter. Av rapporten framgår att handlarnas investeringar i att skydda sina butiker ökat med 44 procent sedan 2013.

Konsekvensen av att rättsväsendet inte fungerar som det ska rullar över på butikerna som får ta kostnaderna för att skydda sina butiker. Hur rimligt är det?, undrar Pär Bygdeson som nu uppmanar handlarna att anmäla alla brott under vecka 17 då de tillsammans med bland andra Svensk Handel genomför Säkerhetsveckan för att fokusera på problemet och det stora mörkertalet inom stöldbrotten i butik.

Anmäl brotten genom att gå in på Svensk Handels webbsida. Ta också del av vår egen satsning genom att gå in på TryggareMatbutiker.nu. Är du handlare är du varmt välkommen att dela med dig av dina egna erfarenheter av brott. Tillsammans kan vi vända den här utvecklingen, säger Pär Bygdeson.

Regionalt
Örebronyheter

Fakta | Svensk Handels nya rapport om stöldbrott
Det kriminella svinnet i detaljhandeln, det vill säga stölder och snatterier, uppgick till 7,9 miljarder kronor. Jämfört med förra undersökningen 2013 har det kriminella svinnet ökat med 1,8 miljarder kronor, en ökning med 31 procent.
– Det kriminella svinnet utgörs av externa och interna stölder. Det externa svinnet, det vill säga externa stölder, uppgick till 6 miljarder kronor. Det interna svinnet, det vill säga stölder som begås av personal och chefer, uppgick till drygt 1,9 miljarder. Sedan 2013 har de externa och interna stölderna växt med 1,6 respektive 0,3 miljarder kronor, vilket motsvarar 35 respektive 18 procent.
– Av de stölder som upptäcks när gärningsmannen tas på bar gärning polisanmäls drygt två tredjedelar. När bevisning saknas polisanmäls en tredjedel av fallen.
Källa: Svensk Handel

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in