Byggmaterialförsäljningen sjunker i ökad takt

By on 10 oktober, 2022
Foto: Navet AB

Enligt affärskonsulterna Navet har försäljningsvolymen inom den byggrelaterade detaljhandeln sjunkit med 9 procent under årets första åtta månader, jämfört med samma period förra året.

Enligt affärskonsulterna Navet har försäljningsvolymen inom den byggrelaterade detaljhandeln sjunkit med 9 procent under årets första åtta månader, jämfört med samma period förra året.

– Stigande priser på byggmaterial, höjda räntor, krympande köputrymmen och fallande bostadspriser är sannolikt orsaker till den negativa försäljningsutvecklingen. Om man bara ser till de tre sommarmånaderna i år har försäljningsvolymen minskat med 12 procent. Hushållens förtroende för ekonomin är mycket svagt, enligt Konjunkturinstitutets barometerindikator och detta drabbar all konsumtion, men ger också särskilt dåliga förutsättningar för kapitalvaruinköp, menar Jens Linderoth, analysansvarig på Navet.

De sektorer inom byggmaterialsortimentet som handlar om energieffektivisering kan dock gynnas av de kraftigt stigande energipriserna.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Navet AB

You must be logged in to post a comment Login