Byta ut 30 minuters sociala medier per dag

By on 18 september, 2022
Foto: Pixabay

Att ersätta 30 minuter sociala medier per dag med fysisk aktivitet kan öka det känslomässiga välbefinnandet och minska stressen, enligt tyska forskare. De psykiska hälsoeffekterna med träning fanns kvar så långt som 6 månader att studien startade.

Studiedeltagarna som minskade på sociala medier och tränade mer upplevde större lycka och mindre stress. Dessutom använde de mindre tobak.

Forskarna delade in 642 friska vuxna sociala i 4 studie-grupper. Gruppen för sociala medier hade 162 individer, gruppen fysisk aktivitet på 161, en kombinationsgrupp på 159 och en kontrollgrupp på 160. Under 2 veckor minskade social medier-personerna sin dagliga sociala medier-tid med 30 minuter och fysisk aktivitet-gruppen ökade sin dagliga fysiska aktivitet med 30 minuter. Kombinationsgruppen tillämpade båda interventionerna, medan kontrollen inte ändrade sina beteenden.

Deltagarna fyllde i online-undersökningar och dagböcker i början av försöket, 1 vecka senare och efter 2-veckorsperioden. De lämnade också in uppföljningsundersökningar 1, 3 och 6 månader efter experimentet.

Bekräftar det vi redan vet om sociala mediers påverkan på vår psykiska hälsa

Ända upp till 6 månader efter experimentet hade deltagarna minskat sin dagliga initiala sociala medier-tid med cirka 37 minuter i sociala medier-gruppen, med cirka 33 minuter i fysisk aktivitet-gruppen och med cirka 46 minuter i kombinationsgruppen.” Dessutom rapporterade deltagarna att de hade ett minskat känslomässigt band till sociala medier. De upplevde större lycka och mindre stress

”Resultaten ligger i linje med flera tidigare studier som visar att för mycket sociala medier-tid försämrar vår psykiska hälsa”, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri i Linköping.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: David Grönte Medicinsk Konsult AB

You must be logged in to post a comment Login