Byte av kommunstyrelseordförande i Nora kommun

Av på 1 december, 2020

1 december får Nora kommun en ny ordförande för kommunstyrelsen. Det är Tom Rymoen (M) som tillträder, samtidigt som Solveig Oscarsson (S) lämnar uppdraget.

Det är andra gången under mandatperioden som kommunstyrelsen byter ordförande, enligt en uppgörelse mellan socialdemokrater och allianspartier för mandatperioden.

– Det har varit ett omvälvande år med utmaningar kring pandemin som vi aldrig kunnat föreställa oss i förväg och vi känner stor tacksamhet till alla som gjort stora arbetsinsatser för att hålla igång våra verksamheter.

– Byggstarten av nya reningsverket är annars det mest långtgående beslutet under året, som tillsammans med LIS-plan och trafikplan kommer att utveckla Nora kommun i framtiden. Och genom beslutet om heltider som anställningsform inom omsorgen lägger vi grunden för en god omsorg och möjligheten till heltidsjobb, säger avgående kommunstyrelseordförande Solveig Oscarsson. 

– Pandemin påverkar oss även fortsättningsvis och att hålla smittan borta från kommunens verksamheter är fortsatt viktigt. I övrigt hoppas jag att kommunstyrelsen under nästa år ska kunna lägga fram beslutsmässiga förslag kring den skola som ska ersätta nuvarande Karlsängskolan, säger tillträdande kommunstyrelseordförande Tom Rymoen.

– Jag ser också fram emot fler detaljplaner och andra beslut kopplade till Nora kommuns utveckling, säger Tom Rymoen.

Skiftet av ordförandeskapet i kommunstyrelsen medför också att byte av ordförande i lednings- och samhällsbyggnadsutskotten. Under år 2021 kommer Tom Rymoen att vara ordförande i ledningsutskottet och socialutskottet medan Solveig Oscarsson är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet och bildningsutskottet.

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: Nora kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in