Cancer kan förebyggas med ny digital tjänst

By on 12 november, 2020

Omkring en tredjedel av samtliga cancerfall kan förebyggas genom ett förändrat beteende och förändrade vanor. Det innebär att ca 20.000 cancerfall i Sverige kan lindras eller helt förhindras.

– Tjänsten som utvecklats av vårdföretaget Alivia tar sikte på de faktorer som individen själv kan påverka och som bidrar till om en person utvecklar en cancer eller inte. Mycket handlar om att som ett första steg uppmärksamma personen på sina riskbeteenden och i andra hand att motivera personen att göra små stegvisa förändringar i rätt riktning, säger Kent Andersson som är VD på Alivia.

Den digitala tjänsten är helt anonym och identifierar riskfaktorer hos användaren som tex rökning, kosthållning, motion, alkoholvanor och deltagande i screeningprogram etc. Utifrån hur personen svarat får man fram en riskprofil och tips på vad man kan göra för att minska sina riskbeteenden. En gång per månad får man sedan en påminnelse om att förnya sin riskprofil och därmed få en ny bedömning.

Tjänsten har som i ett första steg lanserats för de som har en cancervårdsförsäkring i Alivia, ett andra steg är att göra tjänsten tillgänglig för allmänheten.

– Responsen från de personer som initialt har använt tjänsten är väldigt positiv, när tjänsten blir tillgänglig för alla kan den komma att spara väldig många liv och mycket lidande, säger Kent Andersson. 

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Alivia Nordic

You must be logged in to post a comment Login