Candles Scandinavia slår försäljningsrekord i mars månad

By on 12 april, 2022
Arkivbild

Tillväxtbolaget Candles Scandinavia AB (publ) fortsätter att växa och gör sin klart högsta marsmånad försäljningsmässigt i bolagets historia, vilket motsvarar +71% jämfört med motsvarande månad föregående år.

Under innevarande år har Candles Scandinavia genomfört stora investeringar i en större organisation genom en fördubbling på tjänstemannasidan och rekrytering av ett helt produktionsteam samt införande av en 2-skiftsmodell. Detta i kombination med uppgraderingar i maskinparken har medfört en ökad produktionskapacitet, vilket i sin tur har resulterat i att bolaget har kunnat ta in ännu fler ordrar.

Bolaget upplever fortsatt en mycket stor efterfrågan på sina produkter som primärt består utav miljövänliga doftljus tillverkade i den egna fabriken under kundernas egna varumärken, så kallad Private label-tillverkning. Med anledning av detta ligger bolagets fokus även fortsatt på att löpande utöka produktionskapaciteten, fortsatta investeringar i R&D och produktutveckling, mer effektiv logistikhantering samt ökad automation i produktion.

Som ett resultat av fortsatta investeringar i utökad produktionskapacitet har bolaget under mars månad kunnat öka försäljningen med hela +71% jämfört med motsvarande månad föregående år samtidigt som det är bolagets klart högsta marsmånad försäljningsmässigt i bolagets historia.

Bolaget har som mål att på årsbasis uppnå en omsättningstillväxt om minst +30%, men redovisade i sin senaste kvartalsrapport en omsättninstillväxt om hela +45% för verksamhetsårets första nio månader samt +66% under kvartal 3 enskilt, vilket är klart högre än bolagets uttalade målsättning.

“Det är så klart alltid roligt att slå försäljningsrekord, men att göra det med så höga siffror som +71% nu i mars jämfört med samma månad föregående år känns helt fantastikt. Bolaget har starkt momentum och tillväxttakten är över förväntan”, säger en nöjd Viktor Garmiani, VD och grundare av Candles Scandinavia.

Candles Scandinavia är idag världsledande inom storskalig produktion av miljövänliga doftljus. Bolaget har därför mycket höga tillväxtmöjligheter och likaså höga tillväxtambitioner på främst den europeiska marknaden kommande år. Bolaget har på senare tid i flera steg skalat upp produktionskapaciteten till följd av den ständigt ökande efterfrågan, dels genom investeringar i maskinparken och dels utökad personalstyrka.

Så sent som i augusti 2021 införde bolaget 2-skiftsproduktion och rekryterade ett stort antal nya medarbetare. Candles Scandinavia planerar också för uppförande av en helt ny fabrik som väntas stå klar under år 2023. Därigenom kommer bolaget att tillföras ytterligare produktionskapacitet och möjlighet till långsiktig årlig omsättningstillväxt om minst 30% eller högre.

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa Candles Scandinavia

You must be logged in to post a comment Login