Cannabis gör dig till en sämre förare

By on 28 juli, 2022
Arkivbild

Cannabis gör dig till en sämre förare – det tror unga svenskar i en ny undersökning, en majoritet av svenskarna i åldern 16–35 år tror att man blir en sämre förare om man röker cannabis.

Det visar en ny undersökning som opinionsinstitutet Ipsos gjort på uppdrag av MHF, det här är första gången som svenskarnas attityder kring cannabis och trafik har undersökts.

Undersökningen är gjord i åldersgruppen 16 till 35 år. 500 personer i Sverige och 500 personer i Norge har deltagit i undersökningen genom att svara på enkätfrågor i ett webbformulär. Enkäten gjordes under februari och mars 2022. Det är opinionsinstitutet Ipsos som gjort undersökningen på uppdrag av MHF och MA Rusfri Trafikk. 

MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) är en ideell trafiksäkerhetsorganisation som arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri.

– Vi har gjort en undersökning som har tittat på svenskarnas och norrmännens attityder och beteende kring cannabis i trafiken. Det här är första gången som en sådan här studie har genomförts i Sverige och i Norge, säger MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström. 

Några exempel från undersökningen på svenskarnas syn på cannabis och trafik:

….

Tror du att en förare som är påverkad av cannabis är sämre, likadan eller bättre bakom ratten än någon som inte är påverkad?

*80 procent av svenskarna i undersökningen tror att man blir en sämre bilförare om man är påverkad av cannabis.
*5 procent tror att man blir en bättre förare när man har rökt cannabis.

….

Tror du att en förare som just nu är påverkad av cannabis är sämre, likadan eller bättre bakom ratten jämfört med någon som har druckit alkohol?

*22 procent har svarat att man tror att en förare som har tagit cannabis är en sämre förare än den som kör alkoholpåverkad.
*41 procent tror att man är en lika dålig förare oavsett om man är påverkad av cannabis eller alkohol.
*29 procent tror att en cannabispåverkad förare är en bättre chaufför än den som kör alkoholpåverkad. 

….

Har du någonsin kört bil efter att ha rökt cannabis?

*8 procent i undersökningen har svarat ja. 

….

Har du suttit i en bil som körts av någon som nyligen har rökt cannabis?

*14 procent i undersökningen har svarat att de nyligen har åkt med en cannabispåverkad förare.
*82 procent svarade nej på frågan. 

MHF och MA Rusfri Trafikk har genomfört undersökningen i projektet ”Trender cannabis och trafik – en skandinavisk attitydundersökning”. Undersökningen har finansierats genom projektmedel från SAFF (Stiftelsen Ansvar För Framtiden).

– Det är bra att vi nu genom undersökningen har fått ett mått på unga förares syn på cannabis och trafik i Sverige, säger Lars Olov Sjöström. 

Under 2021 omkom 47 personer i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor i Sverige. Det visar Trafikverkets djupstudier. Det motsvarar 22 procent av alla omkomna (210 personer).

– Cannabis och amfetamin är de två vanligast förekommande narkotikapreparaten vid drograttfylleri. Cannabis ligger också bakom många av de drogrelaterade dödsolyckorna i trafiken, säger Lars Olov Sjöström. 

De flesta svenskar anser att alkohol och bilkörning inte hör ihop. MHF är oroade för att synen på att cannabis och trafik kan vara mer liberal, något som kan innebära att man underskattar riskerna.

– Vi ville göra den här undersökningen för att få en bild av svenskarnas attityder till cannabis och trafik, säger Lars Olov Sjöström. 

Cannabis har legaliserats för privat bruk i en rad länder och delstater i världen. I Kanada legaliserades cannabis 2018.

– I Kanada har det genomförts enkätundersökningar både före och efter att landet legaliserade cannabis för privat bruk, säger Lars Olov Sjöström. – Undersökningarna visar att efter cannabis legaliserades, då ökade uppfattningen att cannabis inte är särskilt farligt i trafiken – särskilt bland unga förare. 

Det finns forskning som visar att det finns ett samband mellan en legalisering av cannabis och fler trafikolyckor, cannabis legaliserades i den amerikanska delstaten Colorado 2014.

Antalet bilförare i Colorado som stoppats av polisen med marijuana i kroppen har mer än fördubblats mellan 2014 och 2020. I djupstudier av omkomna bilförare har antalet som var cannabispåverkade ökat från 55 förare 2013 till 131 stycken 2020. Det visar två nya forskningsrapporter. Ungefär 600 personer omkommer årligen i vägtrafiken i Colorado.

– De länder och delstater som har legaliserat cannabis har drabbats av ett ökat antal cannabisrelaterade trafikolyckor efter legaliseringen, säger Lars Olov Sjöström.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa MHF
MHF och MA Rusfri Trafikk gjorde 2021 en förstudie om cannabis och trafik. Rapporten heter ”Förstudie: Cannabis och trafik – exemplet Kanada.” – mhf.se/app/uploads/2021/02/Rapport_Forstudie_Cannabis_och_trafik_2021_0311.pdf

You must be logged in to post a comment Login