Castellum och HSB i samarbete kring nya stadskvarteret Söderport i Örebro

Av på 30 april, 2021

Nu är det klart med framtidsplanerna för kvarteret i det prioriterade utvecklingsområdet Örnsro. Kvarteret som ska byggas går under namnet Söderport får bostäder, förskola, parkering och en kontorsbyggnad.

Castellum har förvärvat kontorsbyggrätten av HSB som ansvarar för lägenheter, förskola och parkeringslösningar. Kontorshuset, som blir porten in till det nya kvarteret, blir ett modernt och funktionellt kontorshus med ett ben i city och ett ben vid stråken kring Svartån och Örnsro.

– Det känns jättekul att fortsätta stadsutveckla Örebro och inte minst att få vara en del av utvecklingen kring Örnsro. Vi kommer att ha en nära dialog med HSB kring utformandet av kontorshuset för att kvarteret ska upplevas som en helhet. Vi ser fram emot att kunna erbjuda kontorsmarknaden ett nytt modernt kontorshus i ett mycket bra läge, säger Nicklas Westberg, affärsområdeschef, Castellum Örebro.

Parterna är ense om hur viktigt det är att hela kvarteret Söderport ska uppfattas som en helhet med stort fokus på hållbarhet och med en grön inramning.

–Vi är glada över samarbetet med Castellum och ser positivt på den variation i stadsmiljön som kontorshuset medför. Vår ambition med området är att skapa ett välplanerat och tryggt bostadskvarter med ca 400 attraktiva lägenheter som har en tydlig miljöprofil, berättar Sara Almcrantz, byggchef på HSB MälarDalarna.

Totalt omfattar Söderport ca 40 000 kvm och byggrätten för kontorshuset är ca 5 200–7 500 kvm. Förvärvet inkluderar även 50 parkeringsplatser. Detaljplanearbete pågår och den nya detaljplanen förväntas vinna laga kraft i slutet av 2021. Om tidsplanen håller innebär det att byggnationen kan påbörjas under 2022.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: HSB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in