Cecilia Meyer ställer ut i Nora konsthall

By on 13 oktober, 2021
Diptyk Äpple i blandteknik och akryl

Cecilia Meyer är en konstnär från Örebro, utbildad på Konstfack, Kungliga Konsthögskolan och i Köpenhamn, har arbetat med måleri ett antal år, ställt ut på Konsthallar och gallerier och även arbetat som pedagog med barn och konst. Hon har utvecklat en egen metod som hon erbjuder skolklasser där eleverna lär sig om Barnkonventionen i form av workshops med konst som verktyg.

Detta i regi av Region Örebro län KulturKraft och Kulturrådet Konstdepartementet.

Mitt konstnärskap handlar om växande. Försöker beskriva det på olika sätt via tecken, läsbarhet, yta och innehåll. Det konkreta visavi det abstrakta. Från att jag arbetat med typografi som bild arbetar jag nuförtiden med att gestalta Barnkonventionen där jag låter läkeörter symbolisera de olika artiklarna.

Jag vill visa på sambanden mellan det stora och det lilla. Att svaren på de stora frågorna ofta finns i det lilla.

Alla blommor/örter är unika och behöver vissa förutsättningar för att kunna växa och utvecklas, precis som barn. Globalt är vi beroende av en biologisk mångfald – precis som att alla barn har samma rätt och lika värde. Jag är intresserad av den vetenskapliga sidan hos växter; hur de är uppbyggda och hur deras livscykler ser ut.

Allt detta handlar om det mikro/makrokosmos vi ingår i – en fråga om perspektiv.

Vernissage lördag 16 oktober kl 11-13 i Nora konsthall. Konstnären Cecilia Meyer kommer att finnas på plats under vernissagen. (Hängning av utställningen kommer att ske under torsdagen).

Diptyk Äpple i blandteknik och akryl kan ses på Nora Konsthall 16 oktober-5 november 2021

Kultur | Örebro län Nora
Örebronyheter

Källa Nora kommun

You must be logged in to post a comment Login