Chanserna till en vit jul minskar – så många snödagar förlorar Örebro

By on 23 december, 2020

Klimatförändringen gör att Örebro i Örebro kommun sannolikt kommer att förlora tre av fem snödagar inom 50 år. Kanske ännu mer om vi inte minskar utsläppen. Newsworthy har med hjälp av SMHI:s klimatmodeller tagit reda på chanserna till en vit jul – nu och i framtiden.

Till jul är det en sak många önskar sig: att vakna upp till snö utanför fönstret.

Men chanserna till det skiljer sig åt rejält beroende på var man bor i vårt avlånga land.

Hur ser det ut i Örebro?

Vid mätstationen Örebro D, den närmaste mätstationen som har data för snödjup, har det bara varit minst en centimeter snö på juldagens morgon under tre av nio år på 2010-talet.

Mest snö kom det år 2010 då det fanns 35 centimeter snö på marken.

I år ser en stor del av Sverige ut att få fira snölöst. Det är inte första gången under de senaste åren.

Sett till det senaste decenniet har man behövt ta sig norr om Stockholm för att ha 50 procents chans till en vit jul. För att vara helt säker på att få vakna till vita vyer har man behövt resa förbi både Hudiksvall, Sundsvall, och Sollefteå.

Snö – en hotad art

Klimatförändringar gör att vintrarna i Sverige kommer bli allt kortare. Frågan är inte om vi kommer att ha färre dagar med snö, utan snarare hur många. Det här är någonting som SMHI gör detaljerade analyser om.

De har tittat på hur framtidens klimat kan komma att se ut, beroende på hur halterna av koldioxid utvecklas under resten av århundradet.

Under de senaste decennierna har de som bor i Örebro kunnat räkna med i genomsnitt 46 dagar med minst fem centimeter snö, alltså ungefär sju veckor under en typisk vinter.

Men framtidens vintrar och jular ser ut att bli rejält annorlunda. Om 50 år tror klimatforskare att det bara kommer att finnas snö i Örebro mellan fem och 17 dagar en typisk vinter.

Även det mest optimistiska scenariot är en minskning med fyra veckor jämfört med i dag. Detta bygger på en värld där utsläppen börjar minska år 2040, något som kräver kraftfulla klimatåtgärder. Under det mer pessimistiska, som bygger på att utsläppen fortsatt ökar genom hela århundradet, försvinner över sex veckor med snö.

Det är SMHI:s klimatforskare har tagit fram dessa framtidsscenarion, som gäller för åren 2069 till 2098.

Snölöshet flyttar norrut

I dag är det bara några platser i sydligaste Sverige som, i snitt, får färre än tio dagar med snö per vinter. I slutet av århundradet kommer den gränsen ha flyttats norrut och omfatta stora delar av Götaland. I värsta fall så långt som Gävle.

Norrland kommer förlora fler dagar med snö, men relativt sett är det de södra delarna av landet som tappar mest. I delar av Skåne förväntas minst 75 procent av alla dagar med snö försvinna.

Därmed minskar också chanserna att få se snö på julafton dramatiskt. Senast hela landet hade en vit jul var år 2010. Då fanns minst en decimeter snö vid samtliga väderstationer.

Frågan är om det någonsin kommer att hända igen.

Nöje | 
Örebroguiden

Källa Newsworthy
 

You must be logged in to post a comment Login