Clowner utan Gränser beviljas stöd för freds och jämställdhetsprojekt i Mellanöstern

Av på 20 februari, 2019

Målet är att genom en gemensam utbildning för kvinnliga artister från Jordanien, Libanon, Palestina och Syrien skapa ett starkt nätverk i regionen som fortsätter att arbeta med att stärka och mobilisera flickor och kvinnor på flykt i respektive hemland. Dessa kommer att få delta på regelbundna och fördjupande workshops med syfte att skapa en större medvetenhet om sina mänskliga rättigheter och engagemang för fred och jämställdhet i regionen.

Artisterna från Mellanöstern kommer även bjudas in till Sverige för ett konstnärligt utbyte med Clowner utan Gränsers artister med jämställdhets- och fredsarbete i fokus. I samband med detta kommer också flickor och kvinnor i Sverige få delta i samma typ av workshop som vi anordnat internationellt – för även om jämställdhetsarbetet i Sverige kommit en bra bit på väg finns mycket kvar att göra.

Clowner utan Gränser har sedan starten 1996 arbetat i krigs- och katastrofdrabbade områden för att ge stöd till barn och unga. De senaste åren har också en större del av verksamheten fokuserat på att utbilda lokala artister på de platser vi är för att öka spridningen av våra metoder. Inte minst har detta skett i Syriens grannländer för att ge stöd till människor på flykt. De senaste åren har vi bland annat i drivit ett jämställdhetsprojekt i Libanon för syriska kvinnor, flickor, män och pojkar på flykt i landet, och nu senast i Syrien.

Världen | Clowner utan Gränser
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in