COP27: Litet steg mot klimaträttvisa

By on 21 november, 2022
Arkivbild

FN:s klimattoppmöte COP27 avslutades nu på morgonen på övertid i Sharm el-Sheikh, Egypten. Naturskyddsföreningen hade hoppats på ett betydligt mer kraftfullt svar på klimatkrisen och tydligare besked om hur tidigare beslut och löften ska uppfyllas, men bedömer det som ett framsteg när det gäller hur de fattigaste länderna ska ersättas för skador och förluster.

Fokus för klimattoppmötet COP27 i Sharm el-Sheikh var genomförandet av redan fattade beslut och löften, bland annat om hur rika länder ska leva upp till sina löften om finansiering av klimatåtgärder och besluta om ökat stöd framåt, hur skador och förluster vid exempelvis klimatrelaterade extremväder ska finansieras samt hur omställningen ska kunna ske på ett rättvist sätt. Inför mötet hade bara ett fåtal länder återkommit med skärpta klimatplaner, vilket beslutades i på COP26 i Glasgow.

– Jag hade hoppats på mycket tydligare besked från världens ledare om skärpta åtaganden för att klara 1,5-gradersmålet och om ambitiösa och konkreta mål för klimatfinansiering efter 2025. Men det är glädjande att länderna har enats om en fond för att ersätta de fattigaste länderna för skador och förluster, länder som bär minst skuld till klimatkrisen och ofta drabbas hårdast av dess effekter. Resultatet från COP27 kan beskrivas som ett litet steg mot klimaträttvisa, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Förutom bristande respekt för mänskliga rättigheter och tillgänglighet för ideella organisationer har värdlandet Egypten kritiserats för en långsam och icke-transparent process. Det första utkastet kom sent och saknade helt några av de viktigaste frågorna. Det fanns in i det sista farhågor om att COP27 skulle kunna innebära steg bakåt för klimatarbetet och att förhandlingarna helt skulle bryta samman.

– Det är viktigt för förtroendet för det globala klimatsamarbetet att världens länder vill och kan enas om gemensamma åtgärder, men slutdokumentet lämnar mycket övrigt att önska. Naturskyddsföreningen hade velat se mycket skarpare skrivningar om 1,5-gradersmålet och hur det ska uppnås, samt att alla fossila bränslen och subventioner ska fasas ut. Detta är ett undermåligt svar på klimatkrisen – och tiden håller på att rinna ut, säger Karin Lexén.

Den nya regeringens politik och budget innebär att Sveriges utsläpp ökar, samtidigt som mer pengar går till fossila subventioner. Nedskärningar i biståndet på cirka sju miljarder kronor riskerar dessutom att innebära att Sveriges stöd till länder som drabbas av klimatförändringarna minskar.

– Det är glädjande att Sverige och EU har varit så tydliga i förhandlingarna om att hålla fast vid bland annat 1,5-gradersmålet. Detta måste självklart också omsättas i konkret politik på hemmaplan. Det återstår fortfarande för regeringen att visa hur de avser att nå Sveriges klimatmål till 2030, men vi ser fram emot fortsatt dialog, inte minst om nästa klimathandlingsplan, säger Karin Lexén.

Världen
Örebronyheter

Källa: Naturskyddsföreningen

You must be logged in to post a comment Login