Coronaeffekt bakom fortsatt minskning av nyregistrerade bilar med drygt 4 procent i juli

Av på 5 augusti, 2020

Under juli 2020 nyregistrerades 23 804 personbilar. Det är en minskning med 4,6 procent jämfört med juliföregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående coronapandemin, vilket gör att man bör vara försiktig med jämförelse gentemot samma period föregående år.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i juli 27,9 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 29,5 procent av nyregistreringarna, en minskning med 8,4 procentenheter jämfört med juli föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 26,5 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,0 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020, kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.
Under månaden avregistrerades 21 562 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 2 242 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten minskat med 12,6 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 2 135 under juli. Det är en minskning med 24,7 procent jämfört med juli året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 1 807, en minskning med 30,3 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 328. Det är en minskning med 36,7 procent jämfört med juli 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus malus-systemet.

Nyregistreringar januari–juli 2020
Mellan januari-juli 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 21,8 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 35 811. Det är en minskning med 48,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari – juli 2020

Personbilar fördelat på drivmedel januari-juli 2020 januari-juli 2019 Förändring i procent
Personbilar 155 406 198 756 -21,8
– därav bensin 59 675 90 855 -34,3
– därav diesel 35 811 69 425 -48,4
– därav el 10 617 9 519 11,5
– därav elhybrider* 18 668 14 591 27,9
– därav laddhybrider 28 827 12 190 136,5
– därav etanol 40 69 -42,0
– därav gas 1 750 2 091 -16,3
Klimatbonusbilar 40 086 23 479 70,7

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider

       
Fordonsslag januari-juli 2020 januari-juli 2019 Förändring i procent
Personbilar 155 406 198 756 -21,8
– därav husbilar 2 992 3 156 -5,2
Lätta lastbilar 15 819 26 626 -40,6
Tunga lastbilar 3 507 5 120 -31,5
Bussar 862 988 -12,8
Släpvagnar 36 091 32 922 9,6
– därav husvagnar 2 869 2 731 5,1
Traktorer 6 235 5 910 5,5
MC 10 188 9 570 6,5
Mopeder klass 1 11 780 10 358 13,7
Snöskotrar 3 954 5 327 -25,8
Terränghjulingar 2 228 2 802 -20,5

Fakta om statistiken
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information om nyregistreringar, se ”Fordon månadsstatistik” på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s webbplats: SCB-Fordonsstatistik www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Trafikanalys

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in