Coronafallen minskar i Örebro

Av på 3 oktober, 2021

Smittspridningen minskar kraftigt i Sverige. Även i Örebro län har antalet som smittats av corona minskat. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

Under vecka 38 rapporterades 142 nya bekräftade fall av covid-19 i Örebro län.  Det är en nedgång jämfört med den föregående veckan (−46 fall).

Det kan jämföras med länets peak i smittspridning, som inträffade i april 2021 (under vecka 14 rapporterades 1 693 nya fall).

Sett till befolkningen hade Örebro fem nya fall per 10 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis hög nivå.

Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Laxå, som hade 34 per 10 000 invånare under den senaste veckan. Karlskoga hade lägst antal nya fall (ett per 10 000 invånare).

Kommunerna i Örebro län med flest nya fall just nu (per capita)

Kommun Nya fall (senaste 7 dagar) Föregående 7 dagar Utveckling Per 10 000 inv.
Laxå 19 2 17 34
Hällefors 11 18 −7 16
Askersund 10 13 −3 9
Nora 9 2 7 8
Hallsberg 10 7 3 6
Kumla 8 19 −11 4
Lindesberg 10 25 −15 4
Örebro 57 80 −23 4
Degerfors 2 6 −4 2
Lekeberg 2 3 −1 2
Ljusnarsberg 1 4 −3 2
Karlskoga 3 7 −4 1

I hela landet rapporterades 4 294 fall under vecka 38. Det är en minskning med 32 procent jämfört med veckan innan.

Västerbotten har just nu flest fall i hela landet, sett till sin befolkning. Länet har haft tio fall per 10 000 invånare under den senaste veckan.

Kommunerna med flest nya fall i landet just nu (per capita)

Kommun Nya fall (senaste 7 dagar) Föregående 7 dagar Utveckling Per 10 000 inv.
Pajala 47 4 43 79
Laxå 19 2 17 34
Vännäs 17 0 17 19
Bjurholm 4 2 2 17
Hällefors 11 18 −7 16
Hallstahammar 24 6 18 15
Aneby 10 11 −1 15
Dals-Ed 6 12 −6 13
Köping 30 17 13 12
Botkyrka 103 123 −20 11

Vaccinationerna syns i dödsstatistiken

Under vecka 38 rapporterades tre dödsfall i Örebro län. Sedan pandemins start har 350 personer avlidit i länet. Men sedan juni har bara åtta nya dödsfall registrerats.

Tidigare under pandemin gick antalet bekräftade fall hand i hand med sjukhusinläggningar och dödsfall. I och med att de flesta vuxna nu är vaccinerade, inte minst i äldre åldersgrupper, är det allt lägre andel av de som smittas som avlider.

Metod

Data per kommun och län kommer från Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Observera att ett litet antal kommuner under vissa veckor inte rapporterat exakta siffror, utan bara ”färre än 15” sjukdomsfall, totalt och per vecka.

För storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har siffror för varje stadsdel slagits ihop. Om några av dem rapporterat ”färre än 15 fall” har detta räknats som noll, varför totalsiffran för kommunen kan bli något lägre än verkligheten.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in