Coronakrisen i skolan – bristande åtgärder för lärare i riskgrupp

By on 31 maj, 2020
Samtidigt visar Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning om coronakrisen i skolan att endast en av tre lärare anser att arbetsgivaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda kollegor i riskgrupp.

De riskgrupper som finns i samhället är underställda speciella rekommendationer, där de som har vissa kroniska sjukdomar i största möjliga mån ska undvika miljöer där de riskerar att smittas.

Samtidigt visar Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning om coronakrisen i skolan att endast en av tre lärare anser att arbetsgivaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda kollegor i riskgrupp.

Arbetsgivaren behöver säkerställa situationsanpassade lösningar som möjliggör hemarbete för lärare och studie- och yrkesvägledare i riskgrupp. Det är oacceptabelt att dessa medlemmar ska offra sin hälsa genom att arbeta som vanligt, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund.

Riksdagspartierna är eniga om att skydda personer i riskgrupp. Ett regeringsförslag verkar nu vara på plats och från den 1 juli ska ersättning kunna utgå till de som har sjukdomar som gör dem extra utsatta om de drabbas av Covid-19.

– Lärarnas Riksförbund välkomnar initialt detta besked. Kan individer i riskgrupp inte utföra sitt arbete hemifrån måste det finnas andra lösningar. För det här handlar om människor som faktiskt inte kan eller ska vara på sin arbetsplats, säger Åsa Fahlén.

Lärarnas Riksförbunds undersökning visar också att arbetsbelastningen har ökat för lärarkåren under coronapandemin. Detta bland annat genom att lärare tvingas undervisa både på distans och i klassrummet. De får också täcka upp för varandra i större utsträckning och helt nya klasser har bildats i de fall då få elever finns på skolan. Samtidigt har arbetsgivaren reagerat sent och inte fullt ut genomfört de åtgärder som anses nödvändiga för en smittsäker arbetsmiljö.

– Det är viktigt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer också följs inom skolväsendet. Lärare som jag har pratat med vittnar om att den sociala distanseringen inte fungerar fullt ut, bland annat med många elever i klassrummen, trångt i matsalen och små personalutrymmen där flera lärare bedriver distansundervisning samtidigt. Tillgång till handsprit och goda möjligheter att tvätta händerna för eleverna är en annan brist som lyfts, säger Åsa Fahlén.

Ur ett generellt perspektiv är en majoritet av de tillfrågade, drygt 6 av 10, av uppfattningen att regeringen vidtagit relevanta åtgärder på skolområdet. Skillnaderna är dock stora mellan olika skolformer. 4 av 10 grundskollärare är kritiska till regeringens åtgärder. Kritiken handlar i första hand om att skolan inte getts möjligheter att följa de rekommendationer som getts för andra branscher och att regeringen inte vidtagit relevanta åtgärder på skolområdet.

– I verkligheten har grundskollärarnas arbetsbelastning ökat dramatiskt i och med acceptansen för dubbelarbete. I dag undervisar lärarna parallellt, både i klassrummet och på distans, säger Åsa Fahlén.

Sammanfattade resultat:
• Att endast var tredje lärare anger att arbetsgivaren vidtagit åtgärder för att skydda kollegor i riskgrupp. 36 procent av de tillfrågade vet inte om arbetsgivaren vidtagit åtgärder för att skydda kollegor i riskgrupp.

• Att det finns en kritik bland lärare att arbetsgivarna reagerat sent samt att möjligheter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte getts.

• Att 7 av 10 av lärare tycker att arbetsgivaren hanterat Coronapandemin på ett bra sätt. Lärarna på grundskolan är dock mer kritiska än lärarna i andra skolformer. 32 procent av grundskollärarna anser att arbetsgivaren hanterat Coronapandemin på ett dåligt sätt. Motsvarande siffra på gymnasiet är 21 procent och inom vuxenutbildningen 12 procent.

• Att en femtedel av lärarna uppger att deras arbete påverkats på så sätt att de blivit förflyttade att arbeta i andra skolformer och årskurser.

• Att en majoritet av de tillfrågade, drygt 6 av 10, anser att regeringen vidtagit relevanta åtgärder på skolområdet. Skillnaderna är dock stora mellan olika skolformer. 4 av 10 grundskollärare är kritiska till regeringens åtgärder. Kritiken handlar i första hand om att skolan inte getts möjligheter att följa de rekommendationer som getts för alla andra branscher.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Lärarnas Riksförbund
Fakta om undersökningen:
För att få en bild av hur den pågående pandemin har påverkat skolan har Lärarnas Riksförbund genomfört en undersökning bland medlemmarna. Totalt har drygt
1 000 lärare besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens om 52 procent.
Ta del av undersökningen i sin helhet: LR.se/undersökningar

You must be logged in to post a comment Login