Coronaläget i Örebro

Av på 25 juni, 2021

Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten.

För vecka 24 har vi enbart data över vaccinering, IVA-inläggningar och antal avlidna.

Hur är läget i Örebro just nu?

Just nu är siffrorna över antalet bekräftade fall lite svårtolkade. Folkhälsomyndighetens databas SmiNet var nedstängd mellan den 13:e och 16:e juni.

Därför kan vi inte jämföra antalet fall senaste veckan (vecka 24) med tidigare veckor, i och med att coronafall som bekräftades medan databasen var nedstängd fick registreras i efterhand.

Hur går vaccineringen?

Totalt har 146 956 personer fått sin första vaccindos i Örebro län fram till vecka 24.

Det motsvarar ungefär 60,8 procent av befolkningen.

Nyinläggningar på IVA

Bekräftade fall beror mycket på antalet tester som görs, något som varierat stort under året. Antalet nya patienter som skrivs in på intensivvårdsavdelningar ger en klarare bild av hur pressad sjukvården är i Örebro län och i andra delar av landet. Svenska Intensivvårdsregistret presenterar dessa siffror.

Den senaste veckan har inga nya covid-19-patienter skrivits in. Följande graf visar hur inskrivningarna har utvecklats över tid.

Antal avlidna

Under vecka 24 rapporterade Örebro län inga nya dödsfall till följd av coronaviruset.

Totalt har 342 personer i Örebro län dött med coronavirus sedan pandemins start.

Observera att det finns en eftersläpning i rapporteringen av dödsfall. Antalet för de senaste dagarna är därmed osäkert och kan komma att skrivas upp i efterhand.

Metod och kommentarer

Data över bekräftade fall per kommun och län kommer från Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Observera att ett litet antal kommuner inte rapporterat exakta siffror, utan bara ”färre än 15” sjukdomsfall, totalt och per vecka.

För storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har siffror för varje stadsdel slagits ihop. Om några av dem rapporterat ”färre än 15 fall” har detta räknats som noll, varför totalsiffran för kommunen kan bli något lägre än verkligheten.

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in