Rapport på coronaläget veckovis i Örebro

Av på 15 januari, 2021
Arkivbild

Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten.

I Örebro har det under den senaste veckan rapporterats 843 nya fall.

Hur är läget i Örebro just nu?

Den senaste veckan har 843 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Örebro län.

Det är ungefär samma nivå som under den föregående veckan.

Sett till befolkningen har Örebro haft 276 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en

Hur går vaccineringen?

Vaccinering mot coronaviruset är nu igång. Totalt i hela landet har 79 466 vaccindoser getts ut fram till vecka 1.

Det innebär att drygt 0,8 procent av befolkningen vaccinerats hittills.

Regionalt nedbrutna siffror finns ännu inte.

Var är fallen flest just nu?

Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Hallsberg, som hade 400 per 100 000 invånare under den senaste veckan. Hällefors och Karlskoga hade lägst antal nya fall (110 per 100 000 invånare).

Kommunerna i länet med flest nya fall just nu (per capita)

Kommun Nya fall (senaste 7 dagar) Föregående 7 dagar Utveckling Per 100 000 inv.
Hallsberg 63 65 400 
Ljusnarsberg 18 8 380 
Örebro 511 568 330 
Laxå 18 8 320 
Nora 29 21 270 
Degerfors 18 18 190 
Kumla 42 47 190 
Askersund 21 21 180 
Lindesberg 42 30 180 
Lekeberg 12 20 150 
Hällefors 8 5 110 
Karlskoga 34 39 110 

En del kommuner rapporterar, vid låga antal, endast att man haft “färre än 15 fall”.

Så här har utvecklingen av nya fall sett ut.

Skåne län har just nu flest fall i hela landet, sett till sin befolkning. Länet har haft 727 fall per 100 000 invånare under den senaste veckan.

Kommunerna med flest nya fall i landet just nu (per capita)

Kommun Nya fall (senaste 7 dagar) Föregående 7 dagar Utveckling Per 100 000 inv.
Skurup 181 114 1 140 
Landskrona 464 417 1 010 
Trelleborg 444 358 980 
Hylte 101 60 930 
Bjuv 139 139 880 
Åstorp 138 102 870 
Halmstad 896 806 870 
Perstorp 65 45 870 
Kävlinge 273 247 860 
Hörby 128 132 820 

En del kommuner rapporterar, vid låga antal, endast att man har “färre än 15 fall”

Antalet nya fall är klart färre än de var veckan innan i 102 av landets kommuner, men det är fortfarande fler kommuner där antalet fall fortsätter att öka (106 stycken).

Grafen nedan visar utvecklingen jämfört med veckan innan kommun för kommun, för alla kommuner som rapporterat minst 25 fall.

Nyinläggningar på IVA

Bekräftade fall beror mycket på antalet tester som görs, något som varierat stort under året. Antalet nya patienter som skrivs in på intensivvårdsavdelningar ger en klarare bild av hur pressad sjukvården är i Örebro län och i andra delar av landet. Svenska Intensivvårdsregistret presenterar dessa siffror.

Den senaste veckan har 7 nya covid-19-patienter skrivits in i Örebro län. Följande graf visar hur inskrivningarna har utvecklats över tid.

Antal avlidna

Under vecka 1 rapporterade Örebro län att 3 personer avlidit med coronavirus.

Totalt har 231 personer i Örebro län dött med coronavirus sedan pandemins start.

Observera att det finns en eftersläpning i rapporteringen av dödsfall. Antalet för de senaste dagarna är därmed osäkert och kan komma att skrivas upp i efterhand.

Hälsa | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Data över bekräftade fall per kommun och län kommer från Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.
Observera att ett litet antal kommuner inte rapporterat exakta siffror, utan bara “färre än 15” sjukdomsfall, totalt och per vecka.
För storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har siffror för varje stadsdel slagits ihop. Om några av dem rapporterat “färre än 15 fall” har detta räknats som noll, varför totalsiffran för kommunen kan bli något lägre än verkligheten.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in