Coronapandemin får fler att tro på högre begbilspriser

Av på 8 oktober, 2020

Trots prisrekord och osäkerhet i ekonomin är det fler som tror på stigande begbilspriser än sjunkande. Detta visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil. Coronapandemin är det som får flest att spå en prisökning.

På ett år har priserna på begagnade bilar stigit 14 procent. På två år över 30 procent. Ändå fortsätter optimismen att vara hög på marknaden. Enligt en Sifo-undersökning är det dubbelt så många som tror på stigande priser (26 %) än sjunkande (12 %) de kommande tolv månaderna.

– Förväntningarna återspeglar marknadsläget. Utbudet av begagnade bilar matchar inte alls efterfrågan som är på en historiskt hög nivå. Konkurrensen gör att priserna drivs allt högre, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Var sjunde: corona kommer driva upp priserna
Det främsta skälet till att flest tror på stigande priser är coronapandemin. Sju av tio (68 %) tror att coronapandemin kommer göra att fler intresserar sig för att äga bil, vilket får en positiv effekt på priserna. Fyra av tio (39 %) framhåller skattehöjningar på nya bilar som en faktor medan en betydligt mindre andel tror att räntor och konkurrens från utländska köpare kommer ha betydelse, 11 respektive 7 procent. 

– Av de yttre faktorerna har straffskatten på nya bilar länge varit det som haft störst påverkan för priserna, men nu har coronapandemin tagit över förstaplatsen. Det ser vi inte bara i den här undersökningen utan också i försäljningsstatistiken. Storstadsbor köper begagnade bilar som aldrig förr, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Bland dem som tror på sjunkande priser är det flest som tror att minskad efterfrågan (57 %) och försämrad konjunktur (54 %) är det som kommer påverka negativt.

Hur tror du att priserna på begagnade bilar kommer att förändras de närmaste 12 månaderna?

Öka, 2-5 % 19 %
Öka, 6 % eller mer 6 %
Minska, 2-5 % 10 %
Minska, 6 % eller mer 2 %
Oförändrat (± 1 %) 20 %
Vet ej 42 %
Öka (summering) 26 %
Minska (summering) 12 %
Bas 1 033

Vad tror du kommer driva priserna uppåt?

Ökat intresse för eget ägt fordon pga coronapandemin 68 %
Skattehöjningar på nya bilar 39 %
Ökat intresse från utländska köpare 7 %
Låga räntor 11 %
Lägre bränslekostnader 5 %
Annat 5 %
Vet ej 5 %
Bas 265

Vad tror du kommer driva priserna nedåt?

Minskat intresse att äga sin bil 29 %
Minskad efterfrågan på begagnade bilar som drivs med bensin och diesel 57 %
Sämre ekonomi/konjunktur 54 %
Ökade bränslekostnader 27 %
Annat 1 %
Vet ej 1 %
Bas 127

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 3–6 september 2020. Totalt intervjuades 1033 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Så har begbilspriserna utvecklats

Prisutveckling 2020 (jmf föregående mån) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Sep 2020 jmf Sep 2019 Skillnad mot max* Sedan bonus malus, 
Jul 2018
Totalt +10,9 -8,2 -4,3 +2,3 +2,8 +0,8 +5,2 +5,0 -1,2 +13,8 -1.2 +29,5
Bensin +14,7 -8,7 -2,6 +2,6 +7,3 -0,1 -1,5 +6,9 +2,0 +17,6 ±0 +32,7
Diesel +5,2 -4,0 -3,0 ±0 +4,7 -1,3 +6,8 +4,0 -2,8 +9,2 -2,8 +24,0

*jmf aug 2020

Källa: Bilpriser (statistiken baseras på Kvdbils auktionsdata, cirka 26 000 försäljningar per år)

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kvdbil 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in