Coronapandemin ger längre väntetider i Örebro

Av på 28 juni, 2021
Arkivbild

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige, även i Örebro är långa väntetider betydligt fler. Men de senaste siffrorna visar tecken på återhämtning.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under maj fick 47 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Örebro. Det är rejält fler än en typisk majmånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 31 procent).

I praktiken innebär det att 3 419 av de 7 275 patienter som under månaden väntade på operation i Örebro tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

En positiv tendens i Örebro är ändå att färre patienter tvingades vänta längre än 90 dagar i maj än i början av pandemin (−9 procentenheter jämfört med april–juni 2020).

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med maj. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i samtliga av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i maj.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 7 275 patienter på operation i Örebro län under maj månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom gynekologi. Här tvingades 63 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+33 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som utprovning av hörapparat, på en lägre nivå än ett vanligt år (4 procent).

…………….

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

OPERATIONSTYPER MED LÄNGST KÖTIDER I ÖREBRO LÄN I MAJ
Vårdtyp Andel som behövde väntade över 90 dagar Motsvarande historiskt snitt för maj 2015-2019   Antal patienter
Gynekologi 63 % 30 % 690
Öron-näsa-hals 59 % 35 % 1 390
Handkirurgi 50 % 35 % 778
Ortopedi 50 % 17 % 484
Ögonsjukvård 46 % 31 % 421
Kirurgi 42 % 33 % 1 337
Urologi 36 % 38 % 1 201
Utprovning av hörapparat 4 % 22 % 272

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Hälsa | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod:
Vi använder oss av data från SKR:s Väntetider i vården, som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.
Utifrån detta har vi räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.
Slutligen mäter vi regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med månaden innan, och med april-juni 2020.
Observera att SKR uppdaterat sin väntetidsstatistik vid årsskiftet. Vi använder äldre definitioner hämtade från SKR:s covid-19-sida, för att kunna göra jämförelser bakåt. Siffrorna kan därmed skilja sig något från den nya portalen.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in