Coronapandemin ger längre väntetider i Örebro

Av på 10 februari, 2021
Arkivbild

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige, även i Örebro är det betydligt fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under december fick 43 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Örebro. Det är betydligt fler än en typisk decembermånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 31 procent).

I praktiken innebär det att 2 941 av de 6 916 patienter som under månaden väntade på operation i Örebro tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med december. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 21 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i december.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 6 916 patienter på operation i Örebro län under december månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom ortopedi. Här tvingades 50 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+34 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som kärlkirurgi, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (14 procent).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 15 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Örebro län i December 2020

Vårdtyp Andel som behövde väntade över 90 dagar Motsvarande historiskt snitt för december 2015-2019   Antal patienter
Öron-näsa-hals 62 % 38 % 665
Plastikkirurgi 55 % 50 % 159
Handkirurgi 53 % 38 % 761
Ortopedi 50 % 17 % 1 191
Urologi 48 % 41 % 681
Ryggkirurgi 48 % 28 % 197
Gynekologi 38 % 20 % 340
Kirurgi 38 % 28 % 949
Ögonsjukvård 34 % 32 % 1 433
Hjärtsjukvård 29 % 26 % 49
Kärlkirurgi 14 % 26 % 174
Utprovning av hörapparat 4 % 12 % 278
Thoraxkirurgi 0 % 0 % 39

.

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna sjukhus för sjukhus i regionen, för samtliga typer av vård.

Sjukhusen där flest fick vänta mer än 90 dagar i Örebro län

Sjukhus Andel som behövde väntade över 90 dagar Motsvarande historiskt snitt för december 2015-2019   Antal patienter
Karlskoga lasarett 64 % 27 % 86
Universitetssjukhuset i Örebro 45 % 33 % 6 325
Lindesbergs lasarett 32 % 24 % 111
Capio Läkargruppen, Örebro 5 % 9 % 394

.

Hälsa | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod:
Newsworthy använder sig av data från SKR:s Väntetider i vården som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.
Utifrån detta har Newsworthy räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.
Slutligen mäter Newsworthy regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med april-juni 2020.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in