Coronapandemin påverkar de svenska kommunernas konkurrenskraft

By on 9 juli, 2020

För fjärde året i rad utvärderar och rankar Newsec konkurrenskraften hos Sveriges 28 största kommuner sett till befolkningsstorlek. I årets rapport kan Newsec slå fast att utvecklingsmöjligheterna för samtliga kommuner har påverkats av coronapandemin.

Den största inverkan sker framförallt inom områden som näringsliv, utbildning och infrastruktur.

”Även om resultaten visar att coronapandemin påverkar kommunernas konkurrenskraft är det samtidigt en tydlig trend att befolkningen växer snabbare eller mycket snabbare än riket i stort i 23 av de 28 kommuner som ingår i vår ranking”, säger Ulrika Lindmark, Head of Valuation & Strategic Analysis, Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Analysen i Newsecs rapport Framtidens tillväxtmarknader sker utifrån parametrar som sysselsättningsgrad, inkomstnivåer och nya företagsetableringar. Newsec kan bland annat konstatera att antalet nystartade företag minskar jämfört med förgående år och att samtliga kommuner tappar rankingpoäng inom just det området.

”Vi ser att samtliga kommuners arbetslöshet för maj 2020 har ökat betydligt jämfört med förra årets ranking och kan konstatera att det är en direkt konsekvens av coronapandemin. Samtidigt blir det tydligt att de kommuner som har koppling till ett universitetssjukhus samt verksamheter inom vård och hälsa kommer att klara sig bättre från de negativa effekterna av Covid-19”, säger Ulrika Lindmark, Head of Valuation & Strategic Analysis, Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Årets vinnare
2020-års största klättring i rankingen står Örebro för. Kommunen avancerar med tre platser baserat på just sin starka befolkningstillväxt, universitetssjukhuset och ett utökat antal studieplatser.

”För oss är det mycket glädjande att Newsecs rapport bekräftar bilden av Örebro som en attraktiv plats där näringslivet har haft en väldigt stark tillväxt de senaste fem åren. Vi hoppas att det kommer att ge oss goda förutsättningar att möta en lågkonjunktur som följer av coronapandemin”, säger Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande, Örebro kommun.

Rapporten konstaterar även att arbetslösheten i Örebro har ökat i mindre utsträckning än i övriga kommuner under våren 2020.

”I Örebro satsas det mycket på just flera av de branscher som Newsecs rapport pekar på som viktiga, exempelvis är hälso- och sjukvårdssektorn stor. Vi har ett sjukhus i skandinavisk toppklass, en topprankad läkarutbildning och högkvalitativ forskning. Dessutom finns spetskompetens inom många framtidsområden så som AI, autonoma system och hälsa/life science med en akademi såväl som en science park inom dessa fokusområden”, säger Göran Dahlén, näringslivsdirektör, Örebro kommun.

Om Framtidens tillväxtmarknader
Newsecs rapport presenterar även aktuell marknadsinformation som hyror, vakanser och yielder inom olika fastighetssegment för respektive kommun. Som enda rapport i fastighetsbranschen prognostiserar Framtidens tillväxtmarknaderdessutom kommunernas utveckling och konkurrenskraft framåt. Årets utgåva sträcker sig till 2022 och kan beställas i sin helhet här » https://www.newsec.se/insikter/rapporter/marknadsrapport-framtidens-tillvaxtmarknader/.

Lokalt | Örebro
Örebronyheter

Källa Newsec

You must be logged in to post a comment Login