Covid-19 fortsätter att påverka bostadsmarknaden

Av på 26 september, 2020

Fredrik Kjell, VD på HusmanHagberg analyserar Covid-19s inverkan på bostadsmarknaden.

“Situationen som pandemin fört med sig med mer hemarbete, har radikalt förändrat hur många ser på sitt boende. Man behöver mer plats för att en eller flera ska kunna arbeta hemifrån och det är inte längre lika viktigt att bo nära arbetsplatsen. Eftersom att det digitala arbetssättet fungerar bra för en stor del av hemarbetarna så kommer vi troligen att se en bestående förändring i sättet som vi bor och jobbar. Det här har drivit upp efterfrågan på villor, på ett annat sätt än tidigare.

Vi har även kunnat läsa om att skilsmässorna ökat under pandemin, vilket också skapar fortsatt efterfrågan på fler bostäder.

Vår kedjas försäljning har vida överstigit fjolårets under samma tid och det var inget som vi förväntade oss då pandemin slog till.

Riksbanken meddelade i veckan att de lämnar reporäntan orörd och de flesta bedömarna tror att den kommer att ligga still länge. Det skapar bra trygghet för de som vill göra bostadsaffärer och vi vet att trygghet och förutsägbarhet är nyckeln för att folk ska våga göra stora investeringar.

Regeringen föreslår också i sin budgetproposition att schablonintäkten på uppskovsbelopp ska avskaffas. Det skulle möjliggöra för fler med höga reavinster att ta med sig vinst på upp till 3 miljoner till ett nytt boende utan kostnad. Detta gäller inte minst äldre personer som bott länge i sin villa. Det är ett viktigt steg för att öka rörligheten eftersom att vi fortfarande har ett underskott på bostäder i Sverige. För att få riktigt genomslag i storstadsområden krävs dock ett högre tak eller slopat tak för uppskovsbeloppet. Skulle vi få alla som egentligen vill flytta att ta steget så skulle en stor del av underskottet av bostäder försvinna.

Med det budskap som statsministern och hans medarbetare framförde i sin presskonferens tidigare i veckan, så ser vi att pandemin fortsätter ha en stor inverkan på många delar av samhället – inte minst på bostadsmarknaden.”

Regionalt
Örebronyheter

Källa HusmanHagberg

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in