Covid-19 lämnar tusentals artrospatienter utan behandling

By on 28 mars, 2020

Höft- och knäledsoperationer och fysiska artrosskolor ställs in i landet på grund av Covid-19. Omprioriteringar inom vården innebär stora konsekvenser för de cirka en miljon människor som har artros i Sverige idag. Patienter med artros över 70 år berörs i högst utsträckning, när de på grund av smittorisken dessutom rekommenderas att hålla sig hemma så mycket som möjligt.

“Om samhället ska klara av att ge patienter med artros rätt vård, nu och framöver, behöver fler få kunskap om digital behandling och dess bevisade effekter”, säger Leif Dahlberg, medgrundare och medicinskt ansvarig på Joint Academy.

Närmare en miljon människor lider av artros i Sverige idag. Den största andelen är personer som är 45 år eller äldre, där en av fyra personer har diagnosen. Årligen genomförs närmare 30 000 höft- och knäprotesoperationer på grund av artros och 15000 går i artrosskola. Väntetiden till operation och artrosskola är redan lång i dagsläget och med anledning av Covid-19 förväntas väntetiderna bli ännu längre framöver, när operationer och fysiska behandlingar ställs in och flyttas framåt i tiden. De redan idag många som inte får adekvat vård för sin artros kommer att öka kraftigt. Uppskattningsvis blir 5 000 – 10 000 utan vård varje månad den närmsta tiden.

– Vi ser tydligt redan nu att många höft- och knäledsoperation skjuts på framtiden då vården gör stora omställningar med anledning av Covid-19. Med tanke på hur många som varje år opereras kopplat till artros så kommer detta få stora konsekvenser för folkhälsan. Särskilt för personer över 70 år. När operationer och artrosskolor skjuts på framtiden är det lätt att man blir stillasittande, vilket är det sämsta som kan hända för de med artros, som behöver kontinuerlig behandling och hög följsamhet. Därför är det bra att vi kan fortsätta behandla patienter digitalt redan nu, säger Leif Dahlberg, medgrundare och medicinskt ansvarig på Joint Academy.

När framförallt äldre personer uppmanas att undvika större folksamlingar och noga överväga besök på vårdinrättningar, så hämmas många patienter från att fortsätta sin behandling om den bygger på fysiska möten exempelvis i form av artrosskolor. Detta gäller speciellt de kroniska sjukdomar som behöver kontinuerlig behandling och hög följsamheten, till exempel artros.

Många äldre använder redan digital behandling och forskning visar att kroniskt sjuka svarar väldigt bra på digitala behandlingsprogram. En nyligen publicerad klinisk långtidsstudie visar att digital artrosbehandling halverade patienternas smärta och ökade den fysiska funktionen med 43 %*. En annan klinisk studie visar att en tredjedel av artrospatienterna som var inställda på en operation inte längre var intresserade efter sex veckor i ett digitalt behandlingsprogram**. Enligt preliminära data minskar önskemålet om operation med över 50% efter 6 månader. Om fler patienter fortsätter eller påbörjar sin behandling digitalt kan den fysiska vården avlastas.

Om samhället ska klara av att ge artrospatienter rätt vård, nu och framöver, behöver framförallt äldre patienter få kunskap om att det finns digital behandling med bevisade effekter. Förutom att följsamheten kan öka, då patienten påminns varje dag, så är flexibiliteten en av de stora fördelarna med digital behandling. Patienten kan göra sina övningar var och när de vill och behöver inte ta sig till ett gym, vilket är extra viktigt nu när äldre uppmanas att hålla sig hemma så mycket som det går, säger Leif Dahlberg.

Redan idag erbjuds olika behandlingar med klinisk evidens för de kroniskt sjuka via primärvården. Ett exempel är Joint Academy som levererar grundbehandling av artros digitalt. Joint Academy har behandlat över 15 000 artrospatienter tillsammans med över 100 fysioterapeuter. Patientavgiften är 0 kronor.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa jointacademy
*https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0229783
**https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acr.23772

You must be logged in to post a comment Login