Covid-19 skapar viktoro hos svenskarna

Av på 27 september, 2020

Tidigare i år klassade Socialstyrelsen övervikt och fetma som riskfaktorer för att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid Covid-19. Beskedet har fått svenskarna att oroa sig mer för sin vikt än de tidigare gjort, enligt en Sifo-undersökning som WW ViktVäktarna har genomfört. Trots den ökande oron har drygt var tredje svensk gått upp i vikt de senaste sex månaderna.

En rapport från Socialstyrelsen visar att övervikt är en riskfaktor som kan ge en allvarlig sjukdomsutveckling för den som smittas av Covid-19. Risken ökar ju större övervikten är och blir extra stor vid fetma. En undersökning som WW ViktVäktarna har låtit Sifo genomföra i augusti visar att nära var femte svensk (18 %) har oroat sig mer över sin vikt under pandemin än tidigare. Det är fler kvinnor än män som känner större oro nu jämfört med innan Covid-19 bröt ut, 22 procent mot 14 procent av männen.

Trots den ökade oron har drygt var tredje svensk (35 %) gått upp ett kilo eller mer det senaste halvåret. Cirka 11 procent uppger att deras vikt ökat 3-4 kilo och 5 procent att de gått upp 5-6 kilo. Det är främst personer i åldersgruppen 35-55 år som har ökat i vikt: 40 procent jämfört med 25 procent av dem i åldern 56-79 år. Undersökningen visar även att fler kvinnor än män har gått upp i vikt, 38 procent respektive 31 procent. De främsta anledningarna till svenskarnas viktuppgång uppges vara stillasittande (39 %), karantän/mer tid hemma (27 %), ledighet (19 %) samt nedstämdhet (15 %).

– Det är lätt att vardagsmotionen försvinner när fler jobbar hemifrån eller är isolerade i sina hem. Därför är det extra viktigt att försöka ta sig ut i friska luften för att bryta den onda cirkeln av stillasittande. Motion har också en dokumenterad positiv effekt för det psykiska måendet, säger Karin Nileskog, kostexpert på WW ViktVäktarna.

35 procent av svenskarna har gått upp ett kilo eller mer det senaste halvåret. Här är de vanligaste anledningarna till viktuppgången:

  • På grund av mer stillasittande 39%
  • På grund av karantän/mer tid hemma 27%
  • På grund av ledighet/mer fritid 19%
  • På grund av nedstämdhet 15%
  • På grund av oro 9%
  • På grund av tristess 9%
  • Annat 26%
  • Vet ej 6%

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 20-24 augusti 2020. Totalt intervjuades 1062 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: ViktVäktarna

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in