Covid-19 verkar öka risken för typ 2-diabetes

By on 13 augusti, 2022
Foto: Diabetes Wellness

Barn och ungdomar som haft Covid-19 tycks löpa större risk att drabbas av sjukdomar som hjärtmuskelinflammation, blodproppar och typ 2-diabetes inom ett år efter infektionen, enligt en rapport från den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC.

Bland dem som haft en Covid-19-infektion var det mer än dubbelt så vanligt som för andra att få hjärtmuskelinflammation och andra hjärtmuskelsjukdomar, enligt rapporten.

Den beräknade risken för blodproppar i lungorna ökade med 74 procent, men eftersom det är en ovanlig diagnos bland barn handlar det om ett fåtal fall – och därmed blir osäkerheten i mätningen stor. Med hänsyn till den statistiska felmarginalen handlar det om minst 12 procent och högst 172 procent.

För njursvikt, typ 2-diabetes och rubbningar i hjärtrytmen (arytmier) beräknas riskökningen till 19-30 procent – eller 9-54 procent om man räknar med felmarginalen.

Ovanliga diagnoser

Diagnoserna är ovanliga och drabbar bara ett fåtal barn och ungdomar varje år.

Vanligast av de nämnda diagnoserna var rubbningar i hjärtrytmen, som drabbade 0,5 procent av de barn som varit smittade och 0,4 procent av dem som inte varit sjuka. Blodproppar i lungorna var ovanligast och drabbade 13 barn per 100 000 smittade och 8 per 100 000 som inte smittats.

Siffrorna gäller barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år som inte haft någon av de 24 studerade symptomen före undersökningsperioden.

Barnläkare: Oroande långtidseffekter

Stuart Berger, ordförande i den amerikanska barnläkarföreningen AAP:s sektion för hjärtläkare och hjärtkirurger, säger att rapporten visar att långtidseffekterna av Covid-19 är verkliga, oroande och potentiellt mycket allvarliga.

– Det budskap vi bör ta med oss är att vi bör vara väldigt angelägna att använda alla metoder för att förebygga covid, särskilt vaccinet, säger Berger till den amerikanska hälsonyhetssajten WebMD.

Rapporten bygger på en jämförelse mellan drygt 781 000 barn och ungdomar som haft laboratoriebekräftad Covid-19 och över 2,3 miljoner som inte haft det.

”Uppgifterna är hämtade från en hälsoförsäkringsdatabas som drivs av företaget HealthVerity och omfattar inte alla barn och ungdomar i den aktuella åldern. Därmed är det inte säkert att deltagarna är representativa för hela åldersgruppen2, skriver rapportförfattarna.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Diabetes Wellness

You must be logged in to post a comment Login