Cykelpoolen i Örebro läggs ner och de lila cykelställen tas bort.

Av på 19 mars, 2013

Försöket med kommunens lånecykelsystem avslutas och de lila cykelställen tas bort. Det beslutade kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt på sitt möte 19 mars.

Efter två testperioder med kommunens lånecykelsystem, den så kallade cykelpoolen, har nu kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutat att lägga ner projektet. Utskottet anser att det är viktigt att underlätta för cyklisterna men att kostnaderna för cykelpoolen har varit för höga i förhållande till nyttan.

Cykelpoolen skulle minska bilpendlingen
Det huvudsakliga syftet med cykelpoolen var att minska bilpendlingen genom att underlätta för de som pendlar till jobbet med kollektivtrafiken. En arbetsresa med buss eller tåg slutar många gånger inte vid hållplatsen eller resecentrumet. Tanken var att pendlarna lätt skulle kunna ta sig hela vägen fram med hjälp av en hyrcykel. Ett annat syfte var att i samarbete med Örebrokompaniet, kunna erbjuda hyrcyklar till turister.

Flera brister och höga kostnader
I den utvärdering som gjordes hösten 2012 konstateras att systemet har brister och att kostnaderna är relativt höga. Utvärderingen visar bland annat att
• kapaciteteten är begränsad och att servicen inte kan erbjudas till alla som dagligen arbetspendlar in till Örebro kommun
• systemet har höga driftskostnader
• systemet inte är anpassat för uthyrning till turister och tillfälliga besökare i Örebro.

I samband med utvärderingen gjordes även en enkätundersökning med användarna. Den visar att majoriteten av användarna uppskattar att kommunen har erbjudit cyklar men många säger också att det har varit tekniska problem med systemet. Endast fyra procent uppger att cykelpoolen har ersatt bilresor och mer än hälften av de pendlare som använt systemet har tidigare gått till fots motsvarande sträckor.

Totalt har försöket med en cykelpool, inklusive arbetstid, kostat 6,6 miljoner kr. Kommunen har fått 2,2 miljoner kr i stöd från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) vilket innebär en nettokostnad på 4,4 miljoner kr.

Bättre och fler cykelparkeringar
För att underlätta för pendlare som har en egen cykel kommer kommunen istället att satsa på säkrare och bättre cykelparkeringar vid Resecentrum. Men det behövs även en generell översyn av cykelparkeringarna i Örebro. För en mer långsiktig planering ska därför ett cykelparkeringsprogram tas fram där investeringsbehov, prioriteringar, ansvar för drift och underhåll beskrivs.

Cykeluthyrningen för turister i Örebro kommer att organiseras på annat sätt.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in