CykelVasan mer populär än någonsin

By on 22 augusti, 2013

Vasaloppets Sommarvecka fortsätter växa och slog i år nya rekord i alla fyra cykelloppen. Antalet startande ökade totalt med 39 procent jämfört med 2012 och den största tillväxten fanns i CykelVasan 90, loppet som trots 3 000 extraplatser blev fullt på 27 minuter. Ytterligare ett tecken på sommarveckans allt starkare ställning var att SVT för första gången var på plats och bevakade den stora folkfesten.

Trots osäkra väderprognoser blev den femte upplagan av CykelVasan en rekordstor folkfest där de allra flesta klarade sig undan regnet och istället fick njuta av den varma sensommarsolen. I väntan på deltagarundersökningens resultat kan också konstateras att totalbetyget för helgen är högt, baserat på kommentarer och tackbrev från medverkande cyklister. 2012 års rekord på 12 609 anmälda cyklister krossades och av hela 16 855 föranmälda tog sig sammanlagt 14 811 till start och över 98 procent i mål under fredagen och lördagen.

– Vi är generellt sett väldigt nöjda med helgen och organisationen lyckades hantera det ökade deltagandet bra! Dock hade vi gjort en missbedömning kring transporten tillbaka till Sälen på lördagskvällen vilket ledde till att många fick vänta på sin cykel. Vi ska nu göra en rejäl översyn om hur en sådan situation kan förhindras i framtiden, säger Tommy Höglund, Vasaloppets sportchef.

Bättre bana och seedning ger säkrare cykling
Inför årets lopp hade ytterligare drygt 2,5 km av den långa banan byggts bort från asfalt och de korta loppen var för första gången helt bilfria.

– När vi startade 2009 var drygt 40 km asfalt av loppets totala 95 km, nu är vi nere på 13. Vi kommer fortsätta arbetet med att komma bort från trafiken, sedan ska vi se över om det finns sträckor som är särskilt olycksdrabbade och i så fall försöka bygga bort de risker som finns där. Men jag är jättenöjd med helgen och banan höll bättre än vad jag trodde med tanke på allt regn dagarna före, säger Anders Holmberg arenachef på Vasaloppet.

Trots att säkerheten är en huvudfråga så är det svårt att helt undvika olyckor. Några deltagare kommenterade efter loppet att de sett olyckor längs spåret men i sammanställningen av helgen framgår det att antalet incidenter inte ökat i relation till deltagarantalet, som i år var drygt 3 000 fler. Av ca 15 000 startande var det drygt 200 som bröt på grund av trötthet, teknikproblem eller skador. 40 personer transporterades till samhällets sjukvård och inga livshotande eller livsnedsättande incidenter har rapporterats.

– Det finns tyvärr de som cyklar på gränsen till sin förmåga, och kör man med i hög fart på hårt underlag där det är mycket folk så finns det givetvis risker. Vi kommer dock att fortsätta jobba stenhårt med säkerheten och genom att förfina banan och vårt seedningssytem, så fler cyklar tillsammans med personer som har samma kapacitet, tror jag att vi kan minska skaderisken ytterligare. CykelVasan är ett ungt lopp och vi lär oss hela tiden, säger sportchef Tommy Höglund

Det är i dagsläget inte bestämt om några förändringar ska göras inför 2014. Att årets CykelVasan 90 blev fulltecknat på 27 minuter är dock ett tydligt tecken på att startplatserna är extremt eftertraktade. Anmälan till Vasaloppets Sommarvecka öppnar den 22 september kl. 09.00 på vasaloppet.se

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login