Dagens döva barn och vuxna hör med cochleaimplantat.

By on 26 februari, 2013

Sedan i slutet av 1980-talet har modern hörselteknologi utvecklats och fortsätter att utvecklas. Detta ger nya möjligheter för dagens döva och gravt hörselskadade att integreras i vårt gemensamma samhälle.

En rad olika hörselimplantat ger individuella möjligheter till hörsel beroende på hörselskadans lokalisering och omfattning. Mellanöreimplantat, benförankrade hörapparater (BAHA) samt cochleaimplantat (CI) erbjuder möjligheter som för några decennier sedan var en utopi hos barn och vuxna med hörselnedsättning.

När det gäller CI har hörselscreening inneburit CI-operation under ett års ålder, vilket är väsentligt för barns tillägnande av talspråk. Nästintill alla barn som har behov av dubbla (bilateral) implantat får hörsel på båda öronen. Det innebär att av alla barn som CI-opererats sedan 1991 hör ungefär 50 procent bilateralt (398 av 785 CI-opererade barn). Under 2012 fick över 60 procent av barn som CI-opererades två implantat. Flertalet övriga har bilateral hörsel genom konventionell hörapparat på det icke implanterade örat.

Även vuxna borde ha en självklar rätt till bilateralt hörande, men endast 80 personer av 1 802 CI-opererade vuxna har förmånen att höra bilateralt. Fler vuxna, många i yrkesverksam ålder, skulle säkerligen dra nytta av hörsel på båda öronen.

Barnen banar väg för förändringar inom hörselhabilitering, det som numera bör benämnas modern familjeintervention. Nu är det angeläget att vuxna får bilateral hörsel. Inom en snar framtid ser vi säkert även cochleaimplantat som en av flera behandlingsmetoder vid ensidig dövhet.

Barnplantorna presenterar varje år unik statistik utifrån en enkät till de sju CI opererande universitetssjukhusen (Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro).

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login