Dags att föreslå kandidater

By on 19 juni, 2022
Bild: LindeKultur

Dags att föreslå kandidater till Harmonis kulturstipendium 2022, nu är det dags igen att komma med förslag på person/er som ska få manskören Harmonis årliga Kulturstipendium till Gudrun Perssons minne.

Senast 15 augusti ska förslag ha inkommit till Harmoni via epost: kulturstipendium@harmoni.nu.

Manskören Harmoni har inrättat ett kulturstipendium till Gudrun Perssons minne. Harmoni fick, som flera andra föreningar, ett arv efter Gudrun Persson och manskören valde då att avsätta pengar till ett årlig återkommande kulturstipendium som uppmuntran och belöning till person och/eller personer som utmärker sig här och nu (innevarande år).

Kriterier för att få Harmonis kulturstipendium:

 • Uppmuntran och belöning till person/er som utmärker sig här och nu (innevarande år, nov-nov) – det kan vara såväl ”up and coming” som etablerad;
  .
 • Personen/erna ska ha en tydlig koppling till Lindesberg kommuns kulturliv inom estrad, teater, bildkonst, musik, dans, rörlig bild (t.ex. kamera, animeringar, videokonst), litteratur.

Stipendiesummor:

 • 1 person = 5.000 kr.
  .
 • 2 personer som har koppling till varandra = 6.000 kr.
  .
 • 3 personer som har koppling till varandra = 9.000 kr.
  .
 • En grupp på 4 eller fler personer=10.000 kr.

Stipendiet delas årligen ut vid Harmonis sponsorevent under november månad

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login